Serwis korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. dowiedz się więcej » Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia
12.04.2012

Zalecenia (1)

Zalecenia (1) Adama Fury

Zalecenia (1) Adama Fury

Na wczorajszym spotkaniu z Grupą Doradztwa Celowego Adam Fura - dyrektor sandomierskiego oddziału Centrum Sadownicze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego omówił główne problemy, jakie obecnie można napotkać w sadach.
Wskazówki dla Grup Doradztwa Celowego - Fenofazy: mysie ucho-zielony pąk 

Jabłoń
Kontynuacja nawożenia dolistnego gatunków sadowniczych w przypadku występowania uszkodzeń mrozowych 
1. Mysie ucho: oprysk 1% roztworem KNO3 lub Procam Kali  Plus (0,5%) + nawóz zrównoważony (Agroleaf Total 5kg/ha; Fruit Akademia na mysie ucho- 8 kg/ha; Kristalon Zielony lub FoliCare Zrównoważony- 3 kg/ha; Maximus 20:20:20-5-10 kg/ha; Nitrofoska czerwona- 3-5kg/ha; Plonvit Opty-2-10kg/ha; Rosasol 19:19:19-3kg/ha; Rosaleaf 4 -3kg/ha; Fertileader Leos 3l/ha; Tecamin Max 2l/ha; + 1/3-1/2l Asahi.

2. Zielony Pąk: ½ l/ha GA4+7 (bardzo wzmacnia przewodzenie!)lub nawóz algowy (Algex-5l/ha; Goёmar 86 BM 3l/ha; Santaura Pro Plus)+ nawóz zawierający Mg (Agrocean Mg-5l/ha; Fruit Akademia na zielony pąk- 7kg/ha; Ekolist Makro+Mg-3-10l/ha; Krista MgS- 8-10kg/ha; Mikrokomplex-5kg/ha; Siarczan magnezu-5kg/ha; Tecnokel Amino Mg- 2-3l/ha + Chelat B (Agrocean B-2l/ha; Bormax 1kg/ha; Boron F-1l/ha; Borvit 1,5l/ha; Ekolist mono Bor-1-2l/ha; Fertileader Gold BMo-3l/ha; Rosabor- 3l/ha; Tecnokel Amino B-1l/ha.
 
3. Różowy pąk: nawóz algowy (Algex-5l/ha; Goёmar 86 BM 3l/ha; Santaura Pro Plus) + nawóz zawierający fosfor (Agroleaf fosforowy-4-5 kg/ha; Kristalon Żółty lub Folicare Fosforowy-3 kg/ha; Fertileader Axis- 3l/ha; Fruit Akademia na różowy pąk- 7,5kg/ha; Maximus Extra P - 3-5kg/ha; Nitrofoska Fioletowa-3-5kg/ha; Plonvit PHOSPHO -4-15kg/1000l wody; Rosasol 8:50:12 - 4kg/ha;Rosafos-5l/ha TecnoPhyt PK-3l/ha + Chelat B).

4. Kwitnienie: ½ l/ha GA4+7 + ½ dawki Chelatu B.

5. Po kwitnieniu: nawóz algowy (Algex-5l/ha; Goёmar Folifos 3l/ha; Santaura Pro Plus) + nawóz zawierający  fosfor organiczny lub w zależności od odmiany - magnez lub Fertileader Axis 3l/ha.

6. Tuż po kwitnieniu: 1,0 kg/ha Regalisu i

7. Za 4 tygodnie powtórzyć 0,5 kg/ha Regalisu.

Nawożenie dolistne gatunków sadowniczych w przypadku nie stwierdzenia uszkodzeń mrozowych
Od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych-do fazy mysiego ucha, należy wykonać pozakorzeniowe zasilanie drzew cynkiem  i borem. Cynk, jako mikroskładnik decyduje o podatności pąków i pędów na uszkodzenia mrozowe, ale również to on stymuluje proces wytwarzania enzymów roślinnych. Bor poprawia lotność pyłku, wyniesienie znamienia słupka, razem z wapniem i fosforem decyduje o jędrności owoców, przeciwdziała: - wytwarzaniu korka (opadanie owoców), - korkowatości owoców, - ordzawianiu się i pękaniu owoców oraz zamieraniu wierzchołkowemu pędów. Dla grusz jest bardzo ważnym pierwiastkiem, ponieważ mają one bardzo mało atrakcyjne dla pszczół i owadów zapylających kwiaty! 

Przędziorki: Catane 800 EC (2%); Promanal 60 EC (2%); Treol 770 EC (1,5%). Zasady stosowania olei parafinowych: - Dzień przed i 2 dni po zabiegu nie może być przymrozku (bo nastąpią poparzenia tkanki), temperatura w czasie zabiegu minimum 8oC; przez trzy-cztery najbliższe dni temperatura powietrza powinna rosnąć i na jeden hektar sadu należy wypryskać minimum 800 do 1200 l roztworu. Po zabiegu preparatami olejowymi przez 4 dni nie wolno stosować preparatów zawierających Kaptan i przez 5 dni zawierających siarkę! Zabieg niszczy również jaja mszyc. Ciecz nanosić na suchą tkankę!
Ponadto zarejestrowane są również akarycydy jajobójcze Apollo 500 SC (0,4l/ha) i Apollo Plus 060 OF (3,0l/ha). Nissorun 050 EC (0,9l/ha).

Wyniki izolacji otoczni parcha jabłoni: Ostatnie izolacje otoczni zostały wykonane 10 kwietnia w godzinach porannych. Według ich wyników ryzyko infekcji i wysiewów zarodników workowych jest bardzo niskie, nie ma zatem potrzeby stosowania preparatów innych jak miedziowe czy Antracol.

Parch jabłoni: Mysie ucho- zielony pąk:: Flowbrix 380 SC (1,2-2 l/ha); Funguran-OH 50 WP (0,75 kg/ha); Kocide 101 WP (1,5 kg/ha); Kocide 2000 35 WG (2 kg/ha); Mag 50 WP (0,75 kg/ha); Miedzian 50 WP (1,5 kg/ha); Miedzian Extra 350 SC (1,5 l/ha), Cuproflow 375 SC (1,5-2 l/ha),Cuproxat 345 SC (3 l/ha); Champion 50 WP (0,75 kg/ha), Neoram 37,5 WG (2 kg/ha); Nordox 75 WG (0,75-1 kg/ha);Antracol 70 WG (2-2,25kg/ha)+ 0,5l/ha Protector. Dopiero ewentualnie w dalszej kolejności: Delan 700 WG (0,5-0,7kg/ha); Ventop 350 SC (1-1,5l/ha); Captan 50 WP (3kg/ha); Captan 80 WG (1,9-2,8kg/ha); Kaptan Zaw. 50 WP (3-4,5kg/ha); Merpan 50 WP (3-4,5kg/ha); Merpan 80 WG (1,9kg/ha);

Mączniak jabłoni: tylko odmiany podatne: Siarkol 80 WP (7,5 kg/ha); Siarkol 800 SC (7,5l-ha); Siarkol Extra 80 WP (7,5 kg/ha);
 
Miodówka jabłoniowa: od pękania pąków do zielonego pąka: Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha);  Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha).

Mszyce: w przypadku licznego pojawienia się koloni mszyc: Pirimor 500 WG (0,4 - 0,75 kg/ha); Teppeki 50 WG (0,14kg/ha); Calypso 480 SC (0,1-0,2l/ha); Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha); lub Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha);  Mavrik 240 EC (0,2l/ha); Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha).

Gąsiennice uszkadzające liście i pąki kwiatowe: po stwierdzeniu licznych gąsiennic (faza zielony- różowy pąk): Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha);  Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha). Sumi-Alpha 050 EC (0,45l/ha) lub Calypso 480 SC (0,2l/ha); Coragen 200 SC (0,125-0,175l/ha); Rimon 100 EC (0,75l/ha); Runner 240 SC (0,4l/ha); SpinTor 240 SC (0,6-0,8l/ha); Steward 30 WG (0,17-0,2kg/ha);

Przędziorki: Nie wcześniej jak w czwartek 12.04.2012 roku jeden z preparatów zawierających olej parafinowy: Catane 800 EC (2%); Promanal 60 EC (2%); Treol 770 EC (1,5%); Zastrzeżenie to nie dotyczy: Apollo 500 SC (0,4l/ha); Apollo Plus 060 OF (3l/ha); Magus 200 SC (0,7l/ha); Ortus 05 SC (1l/ha);    

Grusza 
Parch gruszy: podobnie jak u jabłoni!
Przędziorki: Nie wcześniej jak w czwartek 12.04.2012 roku Catane 800 EC (2%)- zasady podobne jak u jabłoni.
Wzdymacz gruszowy, podskórnik gruszowy: jaja – Apollo Plus 060 OF (3l/ha); stadia ruchome – Ortus 050 SC (1l/ha);
Kwieciak gruszowiec: faza zielonego pąka: Actara 25 SC (0,16-0,2kg/ha); Calypso 480 SC (0,15l/ha);

Miodówka gruszowa: zabieg wykonać po 2-3 dniowym ociepleniu. W Polsce zarejestrowane są: Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha);  Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha). Acaramik 0,18 EC (0,75l/ha); Actara 25 WG (0,16-0,2kg/ha); Dimilin 480 SC (0,3-0,375l/ha) -dodać Silwet, Slippa lub Super Zwilżacz; Rimon 100 EC (0,75l/ha).
Jeśli zabieg przeciwko miodówkom pyretroidem był wykonany 24 lub 25 marca, to najprawdopodobniej miodówki zdążyły znieść jaja na obrączce pąka kwiatowego. Wówczas najlepiej wykonać zabieg mankozebem (pełna dawka) + 5kg preparatu siarkowego.

Program belgijski: W Belgii, w rejonach produkcji owoców grusz mają posadzone wysokie żywopłoty, w odległości mniej więcej co 200 mb od siebie. Po pierwsze: W Belgii w fazie bezlistnej, po rozpoczęciu oblotów przez miodówki wykonuje się zabieg pyretroidami. Ta grupa preparatów w tej fazie  zwalcza również  wzdymacza i podskórniki gruszowe! Po drugie: W fazie nabrzmiewania pąków kwiatowych stosują: 7-8l/ha oleju parafinowego. Za 4 dni po oleju wykonuje się zabieg używając: 3 kg/ha preparatu zawierającego mancozeb + 50 kg/ha glinki kaolinowej. Zaznaczają jednak bardzo istotną uwagę!: Olej parafinowy nie może być stosowany przed przymrozkiem, bo wówczas parzy! I druga: Ne można mieszać oleju parafinowego z mankozebem. Po trzecie: Za około 7-10 dni później (w zależności od tempa wegetacji) stosują kolejne 7 l/ha oleju parafinowego. Za 4 dni po oleju wykonuje się zabieg używając: 6 kg preparatu siarkowego + 30 kg/ha mączki kaolinowej. Po czwarte: Wykonują kolejne trzy zabiegi, w odstępach 7-10 dniowych (w zależności od tempa wegetacji) po 25 kg/ha mączki kaolinowej.
 
Mancozeb jako substancja ma działanie jajobójcze, a mączka kaolinowa zapewnia taką barwę odblasku liści w słońcu, że samice miodówki nie zauważają liści i w związku z tym lecą składać jaja do sadu sąsiada! To niestety nie koniec problemu.  Do sadu nanoszą  owada o łacińskiej nazwie Anthocoris (jeden z wielu pożytecznych dziubałków!) oraz wręcz pielęgnują skorki. W sierpniu wieszają na drzewach małe, z wyperforowanymi dziurkami, wykonane z czarnej folii a wypełnione sianem lub sieczką słomy woreczki. Stanowią one zimowe schronienie dla skorków, które w roku następnym są efektywnym pomocnikiem w zwalczaniu miodówek. W nawożeniu dolistnym stosują w lecie siarczan magnezu i saletrę potasową, które to nawozy zniechęcają miodówki do znoszenia jaj na opryskiwanych drzewach. Dopiero jako  ostateczność traktują możliwość zwalczania miodówek Envidorem, który u nich ma również rejestrację na miodówki. Warunek, że musi on być stosowany do momentu, kiedy 30% jaj jest barwy żółtej, a pozostałe są białe.
W Holandii producenci gruszek po pojawieniu się imago miodówki, w fazie pękania pąków, ale nim pokaże się zielona tkanka, stosują mieszaninę oleju parafinowego (10l/ha) + 5 kg/ha) i preparatu siarkowego. Zasady takie same, jak przy stosowaniu oleju parafinowego u jabłoni.

Program polski: Acaramik 018 EC (0,75l/ha); Actara 25 WG (0,16-0,2kg/ha); Dimilin 480 SC + Silwet (0,375l/ha +0,125l/ha); Rimon 100 EC (0,75l/ha);

Gąsiennice uszkadzające liście i pąki kwiatowe: po stwierdzeniu licznych gąsiennic (faza zielony pąk: Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha);  Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha).Sumi-Alpha 050 EC (0,45l/ha) lub Calypso 480 SC (0,2l/ha); Rimon 100 EC (0,75l/ha); SpinTor 240 SC (0,6-0,8l/ha). 
Mszyce: Pirimor 500 WG (0,4 - 0,75 kg/ha);  Actara 25 WG (0,2kg/ha); Calypso 480 SC (0,1-0,2l/ha); Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha) lub Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha); Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha).
Paciornica gruszowa: Calypso 480 SC (0,15-0,2l/ha); Bulldock 025 EC (0,75l/ha);

Śliwa 
Przędziorki: Apollo Plus 060 OF (3l/ha); Magus SC (0,5l/ha); Ortus 05 SC (1l/ha);
Pordzewiacz śliwowy: w f. białego pąka: Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Ortus 05 SC (1l/ha); 
Misecznik śliwowy: w fazie białego pąka: Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha);
Gąsiennice uszkadzające liście i pąki kwiatowe: po stwierdzeniu licznych gąsienic (faza zielony pąk: Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha);  Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha); Sumi-Alpha 050 EC (0,45l/ha);
Torbiel śliwek: w fazie białego pąka: Syllit 65 WP; – 1,5 kg/ha

Wiśnia i czereśnia  
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych: przed kwitnieniem stosować przemiennie preparaty poszczególnych grup: I: Miedzian 50 WP (3kg/ha); Miedzian Extra 350 SC (3l/ha); II: Rovral Flo 225 SC (3l/ha); III: Topsin M 500 SC (1,5l/ha); IV: Signum 33 WG (0,75-1kg/ha);  V: Kaptan Plus 71,5 WP (2kg/ha);
Piędzik przedzimek, zwójkówki i inne gąsienice zjadające liście: Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha); Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha); Sumi-alpha 050 EC (0,45l/ha); - ale temperatury do 20oC!. - Uwaga: nie później niż w początkowej fazie białego pąka!
Mszyce: Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha); Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha); - ale (temperatury do 20oC!)
Pirimor 500 WG (0,75kg/ha);  Mospilan 20 SP (0,125kg/ha); Calypso 480 SC (0,2l/ha);
Przędziorki: Apollo Plus 060 OF (3l/ha); 

Brzoskwinia 
Kędzierzawość liści brzoskwini: Syllit/Carpene 65 WP – 7.5 kg/ha, Cuproflow 375 SC – 1%, Miedzian 50 WG/WP – (1%), Miedzian Extra 350 SC-(1%); Pomarsol Forte 80 WG (3kg/ha); Thiram Granuflo 80 WG (3kg/ha).
Przędziorki: Apollo Plus 060 OF (3l/ha)– od pękania pąków do początku kwitnienia.

Morela
Choroby zgorzelowe + rak bakteryjny drzew pestkowych: Zabezpieczanie ran po cięciu: Funaben Eko + oprysk Topsinem M 500 SC (1,5 l/ha); 
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych: (faza tuż przed kwitnieniem)  Topsin M 500 SC – 1,5 /ha;.
Przędziorki: Apollo Plus 060 OF (3l/ha)– od pękania pąków do pocz. kwitnienia.

Malina 
Wykonać oprysk w okresie bezlistnym przeciwko krzywikowi maliniaczkowi jednym z preparatów: Bulldock 025 EC (0,6 l/ha; Sumi-alpha 050 EC (0,45l/ha) - wszystkie w temperaturze do 20o

Porzeczki 
Przed kwitnieniem:
Opadzina liści porzeczki: Dithane NeoTec 75 WG (3-4,5kg/ha); Polyram 70 WG (4,5kg/ha); Signum 33 WG (1,8kg/ha); Topsim M 500 SC (1,5l/ha);
Pryszczarek porzeczkowiaczek liściowy: Bulldock 025 EC (0,6l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15l/ha); Sherpa 100 EC (0,45l/ha); Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha); - ale (temperatury do 20oC!)
Mszyce: Bulldock 025 EC (0,6l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,3l/ha); Sherpa 100 EC (0,375l/ha); lub Pirimor 500 WG (0,75kg/ha); Actara 25 WG (0,1kg/ha);
Brzęczak porzeczkowy, piłecznica agrestowa, plamiec agreściak, zwójkówki liściowe: Bulldock 025 EC (0,6l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,3l/ha); Sherpa 100 EC (0,375l/ha); Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha); - ale temperatury do 20oC!

Agrest
Amerykański mączniak agrestu – Nimrod 250 EC (0,75-2,25l/ha); Topsin M 500 SC (1,5l/ha).

Prace agrotechniczne:
Stare drzewa czereśni i śliw – na rozgałęzianie: Po zachodzie słońca - koniecznie wieczorem - 10 kg saletry potasowej na 1000 l wody i za 10 dni powtórzyć! Nigdy  w trakcie operacji słonecznej!!!
Sadzenie młodych drzew: Najlepiej byłoby to wykonać, gdy gleba na głębokości 20 cm osiągnie temperaturę 12oC (praktycznie koniec kwitnienia!), ale by móc tak długo czekać, drzewka muszą być przechowywane w chłodni (nigdy z jabłkami czy gruszkami!). Rok wcześniej powinniśmy wprowadzić pod orkę 600kg/ha fosforanu amonu i powinien być uregulowany poziom pH! Przed przystąpieniem do sadzenia korzenie drzewek powinny być moczone (od 0,5 h do 1 doby) w 2% roztworze Topsinu + jeden z produktów (Fertileader Starter (1kg/100 l wody), Goemar Goteo (1l/1000l wody) lub Humistar/ Rosahumus (stężenia robocze do oprysku gleby). Po wykopaniu dołka na jego dno należy zastosować 50g/drzewko Basacote 6 M (pudełko od zapałek). Następnie przycinamy lekko wszystkie korzenie szkieletowe i dopiero wtedy sadzimy drzewko. Głębokość sadzenia taka sama, jak drzewko rosło w szkółce. Sposób cięcia korony zależy od jakości drzewka!


Likwidacja mykoplazmatycznego zamierania grusz: należy wykonać z dwu stron drzewa nacięcie głębokie na 5-8 mm, długie na ok. 20 cm, tak by miejsce okulizacji było środku tego nacięcia. Należy to koniecznie wykonać przed białym pąkiem. 
 
Opracowanie: Adam Fura
Sandomierz, 10.04.2012 r.

Komentarze

(0 komentarz(y))
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zgłoś nadużycie

Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia

Zamknij
created by openform
Ogrodinfo.pl to portal ogrodniczy dla każdego producenta owoców, warzyw i roślin ozdobnych. Plantatorzy znajdą tu wskazówki na temat uprawy, nawożenia i ochrony roślin oraz ogólne informacje z zakresu ogrodnictwa. Ogrodinfo.pl to również portal sadowniczy oraz serwis informacyjny dla właścicieli szkółek i upraw pod osłonami; to sadownictwo, warzywnictwo i kwiaciarstwo bez tajemnic.

Polityka prywatności