Serwis korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. dowiedz się więcej » Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia
05.03.2013

Najczęstsze błędy w ochronie roślin sadowniczych - cz. II

Informator Sadowniczy | Barbara Błaszczyńska
W pierwszej części tego artykułu omówiłam część błędów najczęściej – moim zdaniem – popełnianych przez producentów owoców podczas ochrony roślin. Poniżej przedstawiam kolejne, które mogą decydować o zwiększeniu kosztów ponoszonych na ochronę chemiczną sadu lub skutkować utratą plonu czy jego jakości.
Nieczytanie etykiet rejestracyjnych
Zapoznanie się z etykietą rejestracyjną ś.o.r. pozwala na poznanie substancji czynnej, jej zawartości i przynależności do grupy chemicznej, dawki, sposobu działania czy spektrum zwalczanych chorób/szkodników. W przypadku fungicydów trzeba wiedzieć czy jest to preparat kontaktowy, wgłębny, układowy czy quasi-układowy. Z kolei insektycydy mogą działać kontaktowo, żołądkowo, gazowo, a na roślinie powierzchniowo, wgłębnie lub systemicznie. Niektóre z pestycydów mogą zwalczyć jednocześnie dwie lub więcej chorób (fungicydy), szkodników (insektycydy) i warto mieć taką wiedzę, aby móc umiejętnie je wykorzystywać. Takim preparatem jest np. Kaptan Plus 71,5 WP, który zwalcza drobną plamistość liści drzew pestkowych, brunatną zgniliznę drzew pestkowych na wiśniach i gorzką zgniliznę wiśni.
 
Przeczytanie etykiety rejestracyjnej preparatu jest konieczne, nawet jeżeli jest on znany i od wielu lat używany - w celu przestrzegania aktualnych zaleceń dotyczących karencji (szczególnie dla fungicydów wykorzystywanych w okresie dojrzewania owoców), prewencji (jeśli zabieg wykonuje się w okresie kwitnienia drzew lub chwastów w sadzie) czy zakresu zwalczanych chorób, gdyż te podlegają zmianom. Przykładem może być Chorus 75 WG, któremu zawężono zakres chorób, przeciwko którym można go używać – nie można go już wykorzystywać do ochrony jabłoni przed szarą pleśnią. Inny przykład to Thiram Granuflo 80 WG, który od 2012 r. nie może być stosowany do ochrony wiśni przed gorzką zgnilizną owoców. Rutynowe wykorzystanie preparatów, którym zmieniły się zapisy w etykietach rejestracyjnych jest błędem z prawnego punktu widzenia, a wykrycie pozostałości w owocach niedozwolonego pestycydu może narazić producenta na mandat, trudności w sprzedaży owoców lub nawet konieczność ich utylizacji.
 
Niewłaściwe dawki preparatów
Podwyższenie dawki środka ochrony roślin jest prawnie niedozwolone i zwykle nie podnosi jego efektywności. Z kolei zaniżanie dawki w przypadku fungicydów wgłębnych i systemicznych może powodować w populacji selekcję form mniej wrażliwych, a dla fungicydów kontaktowych – skutkować obniżeniem lub brakiem skuteczności zabiegu.
 
Wykonywanie niesprawdzonych mieszanin
W wielu przypadkach wykorzystywanie mieszanin środków ochrony roślin jest uzasadnione, wymaga jednak wiedzy na temat zasad ich sporządzania. Niesprawdzone mieszaniny niosą ze sobą element ryzyka, związany np. z możliwością poparzenia liści czy ordzawienia owoców, gdyż mieszanina nietoksyczna w danych warunkach pogodowych, w innych może obniżyć jakość plonu.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 nie ma obowiązku przestrzegania zapisów etykiety ś.o.r. dotyczących jego minimalnej dawki lub możliwości mieszania go z innymi agrochemikaliami, chyba że etykieta zawierałaby wyraźny zakaz łączenia ś.o.r. z określonymi chemikaliami. W przypadku zastosowania dawek zredukowanych lub łącznego stosowania agrochemikaliów, które nie są ujęte w etykiecie – odpowiedzialność spoczywa na stosującym. Jeśli ś.o.r. zastosowano zgodnie z etykietą – wówczas odpowiedzialność za jego niewłaściwe działanie spoczywa na jego producencie.
 
Używanie preparatów zarejestrowanych do upraw rolniczych
Z reguły preparaty takie są tańsze, co w praktyce zachęca do częstszego niż potrzeba używania wybranego preparatu. Takie postępowanie potęguje selekcję form odpornych i konieczność rezygnacji w ochronie z ważnych grup chemicznych preparatów. Użycie w sadownictwie preparatów zarejestrowanych dla upraw rolniczych jest także prawnie zabronione i może skutkować konsekwencjami w postaci kary.
 
Nieodpowiednia ilość cieczy roboczej do insektycydów
Ilość wody użyta do zabiegu powinna być dostosowana do gatunku zwalczanego szkodnika, stanu ulistnienia drzewa (wiosna czy pełnia lata), jego wysokości oraz mechanizmu działania insektycydu. Większy wydatek cieczy roboczej niż ten standardowy (nie mniej niż 500–750 l/ha), wymagany jest przede wszystkim w zwalczaniu przędziorków, pordzewiaczy (fot. 2), zwójkówek (fot. 3), bawełnicy korówki i jeśli zabieg jest wykonywany w pełni lata, kiedy ulistnienie drzew jest maksymalne. Odpowiednia ilość cieczy roboczej jest szczególnie ważna w przypadku dużej populacji i presji ze strony szkodników. Większość akarycydów i część insektycydów to preparaty o działaniu kontaktowym na szkodniki i powierzchniowym na roślinie, nie przemieszczają się one zatem w tkankach liści czy owoców i wymagają naniesienia w najbardziej ukryte miejsca korony czy zakamarki kory. Zwalczając niektóre gatunki mszyc, w tym bawełnicę korówkę oraz miodówki, do cieczy użytkowej należy dodawać zwilżacz. Zaniechanie tego obniży skuteczność zabiegu i będzie sprzyjać szybkiemu odbudowaniu się populacji.Fot. 2. Liście uszkodzone przez żerujące przędziorki i pordzewiacze
 


Fot. 3. Zawiązki jabłek uszkodzone przez gąsienicę zwójki różóweczki

Niewłaściwe formowanie koron drzew
Korony dobrze prześwietlone gwarantują szybsze obsychanie liści, konarów i owoców (istotny element w walce chorobami) i lepszą penetrację cieczy opryskowej. Jest to szczególnie istotne podczas ochrony preparatami kontaktowymi. W przypadku brunatnej zgnilizny drzew pestkowych wystarczy nawet bardzo niewielkie źródło infekcji (jedna mumia w koronie drzewa), aby doszło do znacznego porażenia owoców. W przypadku tej choroby najbardziej skuteczne w ochronie przed infekcjami są fungicydy kontaktowe, pod warunkiem, że spenetrują dokładnie całą koronę i dotrą do każdego owocu. Dla skutecznego zwalczenia niektórych szkodników ciecz robocza musi dotrzeć do trudno dostępnych miejsc (np. spodniej strony liści, na której żerują przędziorki i pordzewiacze. Im luźniejsza korona tym łatwiej to osiągnąć. Często jednak podczas cięcia drzew zbyt słabo prześwietlane są korony (fot. 4), co w pełni sezonu ogranicza skuteczność zabiegów.Fot. 4. Cięcie drzew i prześwietlanie koron ułatwia ochronę chemiczną
 

Komentarze

(0 komentarz(y))
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zgłoś nadużycie

Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia

Zamknij
created by openform
Ogrodinfo.pl to portal ogrodniczy dla każdego producenta owoców, warzyw i roślin ozdobnych. Plantatorzy znajdą tu wskazówki na temat uprawy, nawożenia i ochrony roślin oraz ogólne informacje z zakresu ogrodnictwa. Ogrodinfo.pl to również portal sadowniczy oraz serwis informacyjny dla właścicieli szkółek i upraw pod osłonami; to sadownictwo, warzywnictwo i kwiaciarstwo bez tajemnic.

Polityka prywatności