Serwis korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. dowiedz się więcej » Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia
26.02.2014

Szkodniki pąków i zawiązków drzew owocowych

Informator Sadowniczy | Ewa Żak
Tagi: szkodniki | sady
Szkodniki uszkadzają rośliny na wiele sposobów, co uzależnione jest od miejsca żerowania i rodzaju aparatu gębowego. Mogą żerować na zewnątrz tkanek roślinnych, ale również w ich wnętrzu. Najgroźniejsze są szkodniki żerujące wewnątrz tkanek roślinnych oraz uszkadzające pąki, szczególnie kwiatowe, gdyż nie ma skutecznych metod ich zwalczania.
Miodówka jabłoniowa
(Cacopsylla mali) należy do pluskwiaków równoskrzydłych z rodziny miodówkowatych. Występuje na jabłoniach, rzadko na gruszach i jarzębinie. Owady dorosłe, o jasnozielonej barwie mają dachówkowato ułożone skrzydła, dzięki którym mogą przelatywać na niewielkie odległości. Larwy pierwszych 3 stadiów rozwojowych są żółte, następne (IV i V stadium) przebarwiają się na zielono. Pod koniec ich rozwoju pojawiają się zaczątki skrzydeł. Formą zimującą są jaja. Są one wydłużone, owalne, ostro zakończone, żółte lub pomarańczowożółte, dobrze widoczne, ułożone rzędami w poprzek pędu. Larwy pojawiają się w okresie pękania pąków, po czym dalszy rozwój przebiega w ich wnętrzu. Tam żerują na związkach liści i kwiatów, powodując ich zbrunatnienie i zamieranie. Wydzielają przy tym rosę miodową, co skutkuje zlepieniem opanowanych pąków i pokryciem białym nalotem woskowym. Uszkodzone liście są małe i zdeformowane. Na szypułkach kwiatowych i dolnej stronie liści można dostrzec ostatnie stadium rozwojowe larw.

Postępowanie. W momencie pękania pąków i ukazania się zielonego pąka kwiatowego należy przejrzeć po 10 rozet na 20 drzewach. Próg szkodliwości wynosi 60 rozet kwiatowo-liściowych z larwami na 200 sprawdzonych rozet. Gdy zostanie on przekroczony należy przeprowadzić zabieg zwalczający szkodnika zarejestrowanym preparatem (Karate Zeon 050 EC, Sherpa 100 EC – oba skuteczne w temperaturze do 20°C, lub Reldan 225 EC). Zabójcze dla larw są wczesnowiosenne przymrozki.

Miodówka gruszowa plamista
(Psylla piri) dorasta do 3–5 mm i po przezimowaniu jest czarna (fot. 4) latem zaś niebieskozielona z pomarańczowym odwłokiem. Pomarańczowożółte, wydłużone jaja składane są na korze, w poprzek pędów. Larwy pięciu stadiów rozwojowych są płaskie i żółte. Po przezimowaniu dorosłe samice składają jaja na korze pędów, a następne dwa pokolenia na liściach i zawiązkach owocowych. Proces ten trwa około 6 tygodni, przy płodności samicy na poziomie 1000 jaj.Fot. 4. Imago miodówki gruszowej plamistej

Postępowanie. Progiem zagrożenia ze strony tej miodówki jest 15 osobników dorosłych strząśniętych na płachtę entomologiczną z 35 gałęzi (po jednej z drzewa) w okresie bezlistnym lub 10% pędów ze złożami jaj i ewentualnie młodymi larwami na 10–20% pędów, tuż przed kwitnieniem. Po stwierdzeniu obecności szkodnika na przełomie marca i kwietnia, po 2-, 3-dniowym ociepleniu (gdy dorosłe owady opuszczą miejsca zimowania i zaczną składać jaja) drzewa należy opryskiwać bardzo dokładnie przy użyciu preparatu Karate Zeon 050 CS (można go stosować w ochronie gruszy do 28.08.2014 r.), Sherpa 100 EC lub jednego, zawierających lambda-cyhalotrynę dopuszczonych w ramach handlu równoległego. Należy pamiętać o dodatku zwilżacza do cieczy roboczej. Przy dużej liczebności szkodnika po tygodniu zabieg można powtórzyć. Na początku wylęgania się larw można zastosować działający powierzchniowo Dimilin 480 SC ze zwilżaczem Silwet Gold lub działający wgłębnie Acaramik 018 EC.

Paciornica gruszowianka
(Contarinia pyrivora) jest muchówką z rodziny pryszczarkowatych przypominająca wyglądem komara. Dorasta do 2–3 mm długości. Taką długość mają również białe, beznogie larwy, które potrafią podskakiwać. Po przezimowaniu tuż pod powierzchnią gleby, larwy przekształcają się w wylatujące tuż przed kwitnieniem gruszy muchówki. Od początku kwitnienia samice składają jaja do pąków kwiatowych (15–20, nawet 100 jaj na jeden pąk), a wylęgające się larwy wgryzają się do wnętrza zawiązków. Po okresie żerowania opuszczają zawiązki i zagrzebują się w glebie, gdzie zimują.

Postępowanie. Jeżeli w poprzednim sezonie szkodnik wystąpił w dużym nasileniu zabieg zwalczający w bieżącym należy przeprowadzić w okresie zielonego pąka kwiatowego, wykorzystując do tego celu układowy insektycyd Calypso 480 SC, który zwalcza muchówki i wylęgające się z jaj larwy.

Owocnica gruszowa
(Haplocampa brevis) to żółtobrązowa błonkówka (nieco mniejsza od owocnicy jabłkowej) dorastająca do 4–5 mm długości. Jej jaja są owalne, białawe, składane pojedynczo do pąków kwiatowych. Wylęgające się z nich kremowobiałe z brązową głową larwy żerują wewnątrz zawiązków uszkadzając gniazda nasienne. Jedna larwa może uszkodzić kilka zawiązków. Z górnej części zasiedlonych zawiązków, z wygryzionego otworu wydostają się odchody larwy. Uszkodzone zawiązki opadają, a wychodzące z nich larwy tworzą kokony ziemne, w których zimują. Część larw pozostaje w glebie na 2 lata. Wylot błonkówek z gleby zbiega się z początkiem kwitnienia grusz, po czym samice – po nacięciu tkanek działek kielicha za pomocą pokładełka – składają po jednym jaju do pąka.

Postępowanie. Liczebność szkodnika ograniczają zabiegi wykonywane przeciwko paciornicy gruszowiance. Szkodnik najczęściej nie wyrządza większych szkód, więc jego zwalczanie może okazać się zbędne.

Kwieciak gruszowiec
(Anthonomus piri) jest ciemnobrązowym chrząszczem z długim ryjkiem. Dorasta do 4 mm długości. Beznoga larwa z brązową głową jest kremowa, a jaja owalne i białe. Stadium zimującym są jaja w pąkach. Na przełomie lutego i marca wylęgają się z nich larwy, które żerują w pąkach do końca kwietnia. Tam też następuje ich przeobrażenie i z końcem maja pojawiają się dorosłe chrząszcze, które zapadają w letarg, trwający do września. Następnie wygryzają otwór w pąkach na następny rok, przez który składają do wnętrza pąków po jednym jaju (płodność samicy to 60 jaj).

Postępowanie. Zwalczanie kwieciaka należy przeprowadzić w fazie zielonego pąka, jeśli zabieg jest konieczny. Do tego celu należy użyć pyretroidów (Karate Zeon 050 EC, Sherpa 100 EC) lub preparatów zawierających lambda-cyhalotrynę. Po stwierdzeniu licznego pojawu szkodników zabieg zwalczający należy wykonać pod koniec maja lub na początku czerwca.

Kwieciak pestkowiec
(Furcipes retirostris) to szkodnik wiśni i czereśni. Jest szarobrązowym chrząszczem z dwoma jasnymi poprzecznymi pasami na pokrywach. Długość jego ciała wynosi 4–4,5 mm. Beznoga, biała larwa z brązową głową jest rogalikowato zgięta. Zimują chrząszcze w spękaniach kory oraz w ściółce. Gdy temperatura powietrza przekroczy 9°C wychodzą z ukryć i żerują na liściach i pąkach. W tym czasie samice składają jaja do zawiązków owocowych i dalszy rozwój szkodnika odbywa się w pestkach. W pierwszej połowie lipca chrząszcze opuszczają pestki i od razu zapadają w letarg, pozostając w nim do następnego roku.

Postępowanie. Żerowanie chrząszczy na liściach i kwiatach nie jest szkodliwe. Najwięcej strat przysparzają samice składające jaja do wnętrza zawiązków – ciemny, zagłębiony, skorkowaciały punkcik. Rozwój larw wewnątrz pestek nie powoduje zahamowania wzrostu i dojrzewania owoców.

Owocnica żółtoroga
(Haplocampa minuta) i owocnica jasna (H. flava) to szkodniki śliw, czasami wiśni, czereśni i tarniny. Są niewielkimi, czarnymi (owocnica żółtoroga) lub żółtopomarańczowymi (owocnica jasna) błonkówkami o długości 5–6 mm. Larwa jest biaława, ma brązową głowę i 10 par odnóży. Stadium zimującym są larwy w kokonach w glebie (niektóre pozostają tam nawet 2 lata). Błonkówki wylatują tuż przed kwitnieniem śliw. Odżywiają się pyłkiem kwiatowym. Następnie samice za pomocą pokładełka składają jaja do wnętrza pąków. Miejsce to brązowieje i uwypukla się, przez co jest łatwe do zauważenia. Jedna samica składa 25–100 jaj. Larwy przechodząc 5 stadiów rozwojowych żerują wewnątrz zawiązków. Jedna może uszkodzić 4, 5 zawiązków, które opadają na ziemię.

Postępowanie. Zabieg zwalczający należy wykonać pod koniec opadania płatków kwiatowych, jeśli na pułapkach lepowych odłowiło się więcej niż 80 błonkówek. Do zabiegu można użyć działających układowo preparatów Calypso 480 SC lub Mospilan 20 SP.

Licinek tarninaczek
to motyl z rodziny namiotnikowatych. Skrzydła pierwszej pary, o rozpiętości 11–12 mm są brązoworude z podłużnymi białymi pasami i ciemną poprzeczną smugą. Gruszkowate jaja początkowo są czerwonożółte, potem oliwkowozielone. Zielonożółta gąsienica dorasta do 6 mm długości. Szkodnik zasiedla czereśnie, wiśnie i w mniejszym stopniu brzoskwinie oraz śliwy. Zimują jaja na korze lub pod łuskami pąków, a tuż przed ich pękaniem wylęgają się gąsienice. Następnie wchodzą one do wnętrza pąków i żerując niszczą je. Przechodzą 5 stadiów rozwojowych. Po zakończeniu żerowania zagrzebują się w glebie na głębokości 5 cm. Motyle pojawiają się w połowie czerwca i ich lot trwa do pierwszej dekady sierpnia. Wówczas samice składają jaja (jedna średnio 25 szt.), które zimują. Pąki kwiatowe opanowane przez szkodnika nie rozwijają się lub po rozwinięciu zasychają i opadają. Gąsienice niszczą również zawiązki owoców, wygryzając w nich otwory. Szkodnik pojawia się bardzo licznie co kilka lub kilkanaście lat, wyrządzając wówczas znaczne uszkodzenia.

Postępowanie. Zwalczanie szkodnika na czereśniach i wiśniach należy przeprowadzić w fazie nabrzmiewania pąków, najpóźniej w okresie ich pękania za pomocą jednego z zarejestrowanych pyretroidów (Karate Zeon 050 CS, Sherpa 100 EC, Sumi-Alpha 050 EC, a w przypadku wiśni także zawierających lambda-cyhalotrynę). Sumi-Alpha 050 EC można stosować w ochronie wiśni i czereśni do 30.06.2014 r. Zabieg jest wymagany szczególnie w przypadkach, jeśli szkodnik występował licznie w poprzednim sezonie.

Gąsienice uszkadzające liście i pąki kwiatowe
w przypadku jabłoni i gruszy zgodnie z zaleceniami w aktualnym Programie Ochrony Roślin Sadowniczych na 2014 r. można zwalczać jednym z pyretroidów (Karate Zeon 050 CS, Sherpa 100 EC, Sumi-Alpha 050 EC lub zawierającym lambda-cyhalotrynę), które działają powierzchniowo lub za pomocą insektycydów Affirm 095 SG, Coragen 200 SC, Reldan 225 EC, Runner 240 SC, SpinTor 240 SC, które zwalczają gąsienice ukryte w sprzędzionych liściach lub rozetkach kwiatowo-liściowych (fot. 5). W przypadku gruszy można użyć pyretroidów jak w jabłoniach, Affirm 095 SG lub SpinTor 240 SC.Fot. 5. Niezwalczone w odpowiednim czasie zwójkówki liściowe uszkadzają kwiaty

Ewa Żak, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze”
fot. 1, 3a P. Gościło
fot. 2, 4, 5 A. Łukawska
fot. 3b E. Żak

Komentarze

(0 komentarz(y))
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zgłoś nadużycie

Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia

Zamknij
created by openform
Ogrodinfo.pl to portal ogrodniczy dla każdego producenta owoców, warzyw i roślin ozdobnych. Plantatorzy znajdą tu wskazówki na temat uprawy, nawożenia i ochrony roślin oraz ogólne informacje z zakresu ogrodnictwa. Ogrodinfo.pl to również portal sadowniczy oraz serwis informacyjny dla właścicieli szkółek i upraw pod osłonami; to sadownictwo, warzywnictwo i kwiaciarstwo bez tajemnic.

Polityka prywatności