Komunikaty-Sadownicze-NOWY-765×100

Wskazówki (1). Okres pękania pąków

W rozpoczynającym się sezonie - tak, jak w roku poprzednim - będziemy publikować wskazówki i zalecenia autorstwa Adama Fury - dyrektora ŚODR Oddział Sandomierz. Dzisiaj pierwsze z nich:

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Jeśli w czasie kwitnienia drzew pestkowych lub w okresie wzrostu zawiązków owocowych i dojrzewania owoców jest wilgotno – pada deszcz lub utrzymują się mgły – istnieje duże ryzyko wystąpienia brunatnej zgnilizny drzew pestkowych (potocznie zwanej moniliozą).

Drobna plamistość liści drzew pestkowych

Drzewa wiśni i czereśni pozbawione liści w pełni sezonu wegetacyjnego to dość częsty widok w sadach. Przyczyną ich ogałacania się jest porażenie drzew grzybem Blumeriella jappi, sprawcą drobnej plamistości liści drzew pestkowych.

Niepożądani smakosze sałaty

Sałata w uprawie polowej jest atakowana przez nieliczną, w porównaniu z innymi gatunkami warzyw, grupę szkodników. Niestety, ze względu na krótki okres wegetacji sałaty, jej ochrona przed szkodnikami jest dość utrudniona.

Choroby maliny „powtarzającej”

W przypadku malin owocujących wyłącznie na pędach tegorocznych, to jest odmian: ‘Polka’, ‘Polana’,‘Poranna Rosa’, ‘Pokusa’ i ‘Bristol’, presja ze strony agrofagów jest niższa niż w przypadku malin owocujących latem na pędach ubiegłorocznych. Pędy wyrastające latem są w znacznie mniejszym stopniu porażane przez grzyby Didymella applanata i Botrytis cinerea, powodujące zamieranie pędów, niż dwuletnie. Niestety szara pleśń oraz rdza maliny występują na nich i tak też było w tym roku – obie choroby notowaliśmy w dużym nasileniu.

Antraknoza coraz większym problemem plantacji borówki

Coraz częściej na plantacjach borówki wysokiej, szczególnie w lata wilgotne i ciepłe, obserwuje się charakterystyczne deformacje owoców oraz obecność pomarańczowo-łososiowych zarodników. Są to objawy antraknozy, choroby, która pojawiła się w naszym kraju zupełnie niedawno, ok. 4–5 lat temu.

Jak chronić brzoskwinie przed kędzierzawością liści

Kędzierzawość liści brzoskwini to najczęściej występująca i najgroźniejsza choroba brzoskwiń i nektaryn. Każdego roku jej objawy są obserwowane w sadach w mniejszym lub większym nasileniu.

Zwalczanie zwójkówek wiosną

W ostatnich latach zwójkówki liściowe są stałym zagrożeniem upraw sadowniczych. Gąsienice tych szkodników żerują praktycznie przez cały sezon wegetacyjny, od pękania pąków aż do zbioru owoców i uszkadzają rozwijające się pąki, jak również liście i owoce (szkody wynikają głównie z żerowania na owocach).

Rak drzew owocowych

Podczas XXI Spotkania Sadowniczego w Sandomierzu (1–2 lutego) dużym zainteresowaniem uczestników cieszyło się wystąpienie holenderskiego doradcy, Petera van Arkela (Fruit Advies Zuid-Limburg; fot. 1) i współpracującego z nim Andrzeja Soski (Soska Konsulting). Tematem referatu były możliwości ochrony sadów przed rakiem drzew owocowych w połączeniu z zastosowaniem nowatorskiego programu komputerowego, pozwalającego na sygnalizację momentu infekcji grzybem Neonectria ditissima i wyznaczenie terminu zabiegu ochrony.

Parch jabłoni – wczesnowiosenne zagrożenia i właściwa ochrona

Doświadczenia z ostatnich kilkunastu lat potwierdzają, że decydujący wpływ na nasilenie występowania parcha jabłoni ma przebieg warunków atmosferycznych. Warunkują one dojrzewanie i termin pierwszego wysiewu zarodników workowych.

Ostatnie artykuły

Intermag – doświadczenia i wdrożenia z zastosowaniem preparatów mikrobiologicznych

Jak co roku firma Intermag przeprowadza doświadczenia polowe i wdraża do praktyki ogrodniczej rozwiązania oparte o pożyteczne mikroorganizmy. W roku 2019 firma kładzie szczególny nacisk na ograniczanie szkodliwości chorób odglebowych i nicieni glebowych w uprawie papryki pod osłonami oraz na zbiegi ograniczające stres replantacji – aplikacja preparatów mikrobiologicznym na etapie produkcji rozsady.

Dodatkowe pieniądze na rolnicze kredyty

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Egipski eksport truskawek

W sezonie 2017-18 egipski eksport żywności osiągnął poziom 5,2 mln ton i miał wartość 1,2 mld USD. Jednym z ważniejszych towarów eksportowych stanowią owoce truskawek.