Odznaczeni na XXI Spotkaniu Sadowniczym Sandomierz

    Na wniosek starosty sandomierskiego Stanisława Masternaka minister rolnictwa Marek Sawicki przyznał odznaczenia Zasłużony dla Rolnictwa następującym osobom: Marcinowi Bartczakowi, Janowi Bottowi, Pawłowi Jesiotrowi, Anicie Łukawskiej, Marcinowi Oleszczakowi, Grzegorzowi Podrazce, Zenonowi Smykowi, Monice Strużyk. 

    Odznaczenia wręczali wicewojewoda świętokrzyska Beata Oczkowicz wraz marszałkiem województwa Kazimierzem Kotowskim.