NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Zalecenia Ochrony Roślin Ozdobnych 2019 to nowość w ofercie wydawniczej naszej firmy.
Program Ochrony Borówki Wysokiej i Porzeczki Czarnej na rok 2019
Szczegółowe zalecenia dotyczące zwalczania patogenów, szkodników i chwastów powodujących straty ekonomiczne w uprawach borówki i porzeczki (uprawianych w polu i pod osłonami) zawierają listę dopuszczonych do stosowania w Polsce fungicydów, zoocydów i herbicydów, ich dawki oraz optymalne terminy użycia. Zaleceniom ochrony w danych fazach wzrostu i rozwoju roślin towarzyszą...
Program Ochrony Truskawki i Maliny na rok 2019
Szczegółowe zalecenia dotyczące zwalczania patogenów, szkodników i chwastów powodujących straty ekonomiczne w uprawach truskawki i maliny (uprawianych w polu i pod osłonami) zawierają listę dopuszczonych do stosowania w Polsce fungicydów, zoocydów i herbicydów, ich dawki oraz optymalne terminy użycia. Zaleceniom ochrony w danych fazach wzrostu i rozwoju roślin towarzyszą...
Program Ochrony Winorośli 2019
Szczegółowe zalecenia dotyczące zwalczania patogenów i szkodników powodujących straty ekonomiczne w uprawach winorośli obejmują nazwy zoocydów i fungicydów, dawki oraz optymalne terminy użycia. Fazy rozwojowe będą zilustrowane rysunkami. Ponadto bardzo poręczny, kieszonkowy format „Programu…”, praktyczne, kartonowe i foliowane kartki odporne na niekorzystne czynniki pogodowe pozwolą na korzystanie z tej pomocy nawet w trudnych warunkach polowych.
Program ochrony roślin warzywniczych 2019 - okładka
Zawiera kompendium wiedzy o środkach ochrony roślin zarejestrowanych w Polsce do tego celu, dawkach i terminach stosowania oraz zwalczanych agrofagach zagrażających różnym gatunkom roślin warzywnych uprawianych w polu, oraz pod osłonami (w tym tylko czasowo, np. bezpośrednio po posadzeniu rozsady na miejsce stałe). W „Programie…” publikujemy także dane odnośnie różnych preparatów wspomagających ochronę oraz żywych makro- i mikroorganizmów zwalczających szkodniki. Informujemy także o urządzeniach dostępnych na polskim rynku, wykorzystywanych do monitoringu agrofagów.
Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2019
Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2019
Rośliny oczyszczające powietrze - okładka ksiązki
Rośliny doniczkowe oczyszczające powietrze
Publikacja poświęcona jest ochronie przed chorobami, szkodnikami oraz chwastami roślin szkółkarskich – ozdobnych i sadowniczych.

W książce przedstawione zostały ogólne informacje z zakresu systematyki i pochodzenia rodzaju Rosa, opis morfologiczny oraz charakterystyka wybranych grup róż o największym znaczeniu w uprawie.
Książka autorstwa dr Marii Rogowskiej i dr Jana Sobolewskiego to najobszerniejsze w języku polskim opracowanie zagadnienia dotyczącego chorób i szkodników roślin warzywnych, z pewnością także jedno z nielicznych na świecie.