NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Program ochrony roślin warzywniczych 2019 - okładka
Zawiera kompendium wiedzy o środkach ochrony roślin zarejestrowanych w Polsce do tego celu, dawkach i terminach stosowania oraz zwalczanych agrofagach zagrażających różnym gatunkom roślin warzywnych uprawianych w polu, oraz pod osłonami (w tym tylko czasowo, np. bezpośrednio po posadzeniu rozsady na miejsce stałe). W „Programie…” publikujemy także dane odnośnie różnych preparatów wspomagających ochronę oraz żywych makro- i mikroorganizmów zwalczających szkodniki. Informujemy także o urządzeniach dostępnych na polskim rynku, wykorzystywanych do monitoringu agrofagów.
Program Ochrony Roślin sadowniczych 2019
Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2019
Rośliny oczyszczające powietrze - okładka ksiązki
Rośliny doniczkowe oczyszczające powietrze
Publikacja poświęcona jest ochronie przed chorobami, szkodnikami oraz chwastami roślin szkółkarskich – ozdobnych i sadowniczych.

W książce przedstawione zostały ogólne informacje z zakresu systematyki i pochodzenia rodzaju Rosa, opis morfologiczny oraz charakterystyka wybranych grup róż o największym znaczeniu w uprawie.
Książka autorstwa dr Marii Rogowskiej i dr Jana Sobolewskiego to najobszerniejsze w języku polskim opracowanie zagadnienia dotyczącego chorób i szkodników roślin warzywnych, z pewnością także jedno z nielicznych na świecie.
… to kieszonkowe wydanie (zawierające najnowsze rejestracje) zaleceń ochrony plantacji tytułowych roślin.
…to kieszonkowe wydanie (zawierające najnowsze rejestracje) zaleceń ochrony plantacji tytułowych roślin.

Zawiera szczegółowe zalecenia ochrony ważnych gospodarczo, w tym nowych o rosnącym znaczeniu, gatunków roślin warzywnych uprawianych w polu i pod osłonami przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

INTERAKTYWNY Program Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2018 to bieżące informacje dotyczące:
    - pełnego doboru środków ochrony
    - strategii antyodpornościowej (kody FRAC i IRAC)
    - zasad i tabeli mieszania
    - pozostałości (MRL)