NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Publikacja poświęcona jest ochronie przed chorobami, szkodnikami oraz chwastami roślin szkółkarskich – ozdobnych i sadowniczych.

W książce przedstawione zostały ogólne informacje z zakresu systematyki i pochodzenia rodzaju Rosa, opis morfologiczny oraz charakterystyka wybranych grup róż o największym znaczeniu w uprawie.
Książka autorstwa dr Marii Rogowskiej i dr Jana Sobolewskiego to najobszerniejsze w języku polskim opracowanie zagadnienia dotyczącego chorób i szkodników roślin warzywnych, z pewnością także jedno z nielicznych na świecie.
… to kieszonkowe wydanie (zawierające najnowsze rejestracje) zaleceń ochrony plantacji tytułowych roślin.
…to kieszonkowe wydanie (zawierające najnowsze rejestracje) zaleceń ochrony plantacji tytułowych roślin.

Zawiera szczegółowe zalecenia ochrony ważnych gospodarczo, w tym nowych o rosnącym znaczeniu, gatunków roślin warzywnych uprawianych w polu i pod osłonami przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

INTERAKTYWNY Program Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2018 to bieżące informacje dotyczące:
    - pełnego doboru środków ochrony
    - strategii antyodpornościowej (kody FRAC i IRAC)
    - zasad i tabeli mieszania
    - pozostałości (MRL)

Książka autorstwa dr. hab. Piotra Latochy z SGGW zawiera wyczerpujące informacje odnośnie gatunku (jego zalet prozdrowotnych), a przede wszystkim argumenty za rozpowszechnieniem w uprawie i ogromną perspektywą podaży owoców MiniKiwi.
Wyjątkowa na polskim rynku księgarskim, jedyna swego rodzaju monografia autorstwa dr inż. Moniki Henschke z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Publikacja ta, poświęcona ochronie przed chorobami, szkodnikami oraz chwastami roślin szkółkarskich – ozdobnych i sadowniczych, zawiera informacje odnośnie do występujących agrofagów, okresów zwalczania szkodliwych organizmów oraz zarejestrowanych w Polsce środków ochrony roślin, a także wykorzystania alternatywnych metod i preparatów ograniczających populacje agrofagów.