Stypendia programu „Generacja Młodych”

    prezes Zarządu firmy Generiks oraz Anna Modzelewska

    prezes Zarządu firmy Generiks oraz Anna Modzelewska

    14 października podczas uroczystości jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. S. Reymonta w Rawie Mazowieckiej i Dnia Edukacji Narodowej, firma Generiks po raz pierwszy  wręczyła stypendia naukowe w ramach programu „Generacja Młodych”.