Choroby i szkodniki warzyw

    Autor: Maria Rogowska, Jan Sobolewski
    Cena: 55.00 zł

    Lata obserwacji prowadzonych przez współtwórców książki, badań, obecności w gospodarstwach całej Polski przyczyniły się do powstania tej monografii. Drobiazgowe, obszerne opisy wyglądu poszczególnych stadiów wzbogaca wiele ilustracji pomocnych w poprawnym określeniu zagrożenia.

    Format B5, 280 str.