Program ochrony materiału szkółkarskiego

    Cena: 20.00 zł

    Zawiera informacje odnośnie do występujących agrofagów, okresów zwalczania szkodliwych organizmów oraz zarejestrowanych w Polsce środków ochrony roślin, a także wykorzystania alternatywnych metod i preparatów ograniczających populacje agrofagów.

    Format B5, str. 80