1200×200 – grupatopex – billboard środkowy I

    Program ochrony roślin warzywnych 2020

    Program ochrony roślin warzywnych 2020 - okładka
    Autor: Planptess
    Cena: 30 zł

    Jest to kompleksowe opracowanie dotyczące zabiegów ochronnych przed chorobami, szkodnikami, chwastami w uprawach roślin warzywnych. Zawiera pełną wiedzę o środkach ochrony roślin zarejestrowanych w Polsce do tego celu (stan na początek lutego 2020 r.), dawkach i terminach stosowania oraz zwalczanych agrofagach zagrażających różnym gatunkom roślin warzywnych uprawianych w polu, oraz pod osłonami (w tym tylko czasowo, np. bezpośrednio po posadzeniu rozsady na miejsce stałe).