Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad 10/2019

  Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad 10/2019 - okładka
  Cena: 13 zł

  W numerze m.in.:

  • PODCZAS ZBIORU I PO ZBIORZE JABŁEK
  • CHOROBY PRZECHOWALNICZE OWOCÓW (CZ. II). CHOROBY FIZJOLOGICZNE
  • JESIENIĄ – Z MYŚLĄ O WIOŚNIE
  • WZROSTY I SPADKI – PRODUKCJA JABŁEK W UE

  Do numeru 10/2019 „MPS Sad” dołączony jest bezpłatnie egzemplarz „Informator – Biuletyn Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej”.

  W numerze

  AGROTECHNIKA

  • ZBIÓR I PRZECHOWYWANIE GRUSZEK ODMIANY ‘KONFERENCJA’ – Dr Krzysztof P. Rutkowski, Dr Anna Skorupińska
  • DYWERSYFIKACJA PRODUKCJI SADOWNICZEJ – Monika Korzeniowska
  • JAK PRZECHOWYWAĆ JABŁKA Z PRZEZNACZENIEM NA DALEKIE RYNKI? – Monika Korzeniowska
  • PODCZAS ZBIORU I PO ZBIORZE JABŁEK – Marcin Piesiewicz
  • MODERNIZACJA SADOWNICTWA W AZJI ŚRODKOWEJ – Gerard Poldervaart
  • VII LETNIE POKAZY CZEREŚNIOWE (CZ. II) – Anita Łukawska

  WIADOMOŚCI
  INHORT Instytut Ogrodnictwa

  • JESIENNE NAWOŻENIE SADÓW – Dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO
  • MIKROBIOLOGICZNA OCHRONA W PRZECHOWALNICTWIE OWOCÓW I WARZYW – Dr hab. Lidia Sas-Paszt, prof. IO
  • JAK ZWIĘKSZYĆ LICZEBNOŚĆ ORGANIZMÓW POŻYTECZNYCH W SADACH – Prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak

  OCHRONA

  • CHOROBY PRZECHOWALNICZE OWOCÓW (CZ. II). CHOROBY FIZJOLOGICZNE – Marcin Oleszczak
  • PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ
  • ALTERNATYWNE METODY OCHRONY ROŚLIN WCIĄŻ MAŁO EFEKTYWNE – Gerard Poldervaart
  • ZMIANY W PORS – NOWY FUNGICYD W OCHRONIE JABŁONI I GRUSZY ORAZ ROZSZERZENIE REJESTRACJI

  NAWOŻENIE

  • JESIENIĄ – Z MYŚLĄ O WIOŚNIE – Dorota Łabanowska-Bury

  EKONOMIA

  • ZBIORY W PEŁNI – Mgr Paweł Kraciński
  • ZA WAGĘ W SKRZYNI – Karol Pajewski
  • KORZYSTNIEJSZE WARUNKI W ZAKRESIE WYWIĄZYWANIA SIĘ Z PODJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH
  • DZIAŁALNOŚĆ ALTERNATYWNA: ZBYT PRODUKTÓW ROLNYCH PROSTO Z GOSPODARSTWA (CZ. I) – Dorota Łabanowska-Bury
  • DOTACJA NA NAWADNIANIE
  • WZROSTY I SPADKI – PRODUKCJA JABŁEK W UE – Monika Strużyk
  • JABŁKO NA ŚWIECIE – Monika Strużyk