Strona główna Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad 6/2019

  Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad 6/2019

  MPS SAD nr 6/2019
  Cena: 13 zł

  W numerze m.in.:

  • DLA PRODUCENTÓW CZEREŚNI
  • PRODUKCJA KWALIFIKOWANYCH DRZEWEK OWOCOWYCH
  • NIE TYLKO PARCH JABŁONI
  • Z WAPNIEM W ROLI GŁÓWNEJ

  Opis

  AGROTECHNIKA

  • CZAS NA TRUDNE DECYZJE – Dr Krzysztof P. Rutkowski
  • JABŁKA RED MOON® CORAZ BARDZIEJ POPULARNE – Dorota Łabanowska-Bury
  • ŚRODKOWY WSCHÓD – REGION WIELKICH RÓŻNIC – Gerard Poldervaart
  • DLA PRODUCENTÓW CZEREŚNI – Anita Łukawska
  • DZIEŃ WIŚNIOWY – Monika Krajewska
  • NAWADNIANIE W SADACH – Monika Krajewska

  WIADOMOŚCI
  INHORT Instytut Ogrodnictwa

  • PRODUKCJA KWALIFIKOWANYCH DRZEWEK OWOCOWYCH – Dr inż. Paweł Bielicki, Mgr Marcin Pąśko
  • KWARANTANNOWE WIRUSY I FITOPLAZMY DRZEW OWOCOWYCH – Dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO
  • ZAGROŻENIE SADÓW ZE STRONY SZKODNIKÓW INWAZYJNYCH – Dr Małgorzata Sekrecka, Dr Wojciech Warabieda, Dr hab. Grażyna Soika,  prof. IO

  OCHRONA  

  • W SADACH ŚLIWOWYCH – Dr hab. Barbara H. Łabanowska
  • SZKODNIKI DRZEW OWOCOWYCH LATEM – ZWALCZANIE I UWAGI – Dr hab. Barbara H. Łabanowska
  • PRZED ZBIOREM OWOCÓW
  • NIE TYLKO PARCH JABŁONI – Krzysztof Gasparski
  • POŻYTECZNE MIKROORGANIZMY W PRODUKCJI SADOWNICZEJ – Katarzyna Kupczak

  NAWOŻENIE

  • DOKARMIANIE DOLISTNE DRZEW OWOCOWYCH – Marcin Oleszczak
  • Z WAPNIEM W ROLI GŁÓWNEJ – Marcin Oleszczak

  EKONOMIA

  • TRUDNOŚCI CIĄG DALSZY – Mgr Paweł Kraciński
  • CZAS WYZWAŃ – Karol Pajewski
  • WIOSNĄ NA RYNKU GRUSZEK – Dorota Łabanowska-Bury
  • BUDUJĄC ZAUFANIE – JAKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I POCHODZENIE – Monika Strużyk