MPS Sad

Cena: 12.00 zł
W numerze m.in.: jak tną drzewa najlepsi; tarczniki i miseczniki na drzewach owocowych; do ochrony przed niską temperaturą

AGROTECHNIKA
SPOTKANIE SADOWNICZE SANDOMIERZ 2018 – Monika Strużyk

WYNIKI BADAŃ NAD GRUSZĄ JAPOŃSKĄ (CZ. II) – Dr hab. Emilian Pitera

NAJNOWSZE SELEKCJE  Z DRESDEN-PILLNITZ – Gerard Poldervaart

JABŁKA: CZARNE DIAMENTY  Z CHIN  –  Piotr Grel

PRZECHOWYWANIE:  INNOWACYJNE  I PROBLEMY (CZ. II) – Dorota Łabanowska-Bury

NAJWIĘKSZY SAD KAZACHSTANU  – WE WSPÓŁPRACY  Z POLAKAMI – Piotr Grel

FRED® – NOWA GRUSZKA ZE SZWAJCARII – Małgorzata Polańska

POJAWIAJĄ SIĘ I ZNIKAJĄ. NOWE ODMIANY CZEREŚNI, KTÓRE ZOSTANĄ NA DŁUŻEJ? – Gerard Poldervaart

REKORDOWY EKSPORT CZEREŚNI. WAŻNY KIERUNEK – CHINY – Rafał Szeleźniak

JAK TNĄ DRZEWA NAJLEPSI – Anita Łukawska

SZYBCIEJ I SPRAWNIEJ – Monika Strużyk

OCHRONA
UZUPEŁNIENIE PROGRAMU OCHRONY ROŚLIN SADOWNICZYCH 2018  – Katarzyna Kupczak

TARCZNIKI I MISECZNIKI  NA DRZEWACH OWOCOWYCH – Dr hab. Barbara H. Łabanowska, Dr Małgorzata Tartanus, Mgr Wojciech Piotrowski

NA BAZIE FEROMONÓW – Rafał Szeleźniak

FORUM DORADCÓW: MORZE ROZWIĄZAŃ I NOWOŚCI – Dorota Łabanowska-Bury

PRZEDWIOŚNIE – Sylwia Ciara

TRENDY W NAWOŻENIU I OCHRONIE UPRAW SADOWNICZYCH – Monika Strużyk

ZALECENIA NA POCZĄTEK ROKU – Dorota Łabanowska-Bury

NAWOŻENIE
WODA I POWIETRZE  GLEBOWE – Marcin Oleszczak

NAWOZY BEZCHLORKOWE – Monika Krajewska

MECHANIZACJA
DO SYPKICH I ORGANICZNYCH – Monika Strużyk

CHRONIĆ ŚRODOWISKO, CHRONIĆ SIEBIE (CZ. I) – Dorota Łabanowska-Bury

DO OCHRONY PRZED NISKĄ TEMPERATURĄ – Monika Strużyk

EKONOMIA
TO CO DOBRE,  SZYBKO SIĘ KOŃCZY – Mgr Paweł Kraciński

Z SADOWNICZEGO FORUM EKONOMICZNEGO – Monika Krajewska

ODPOWIEDNIO  DLA DUŻEGO ODBIORCY – Dorota Łabanowska-Bury

KISSABEL® DOBRZE PRZYJĘTE  PRZEZ SEKTOR  I KONSUMENTÓW – Rafał Szeleźniak

MODERNIZACJA  GOSPODARSTW – Monika Strużyk

TRENDY  W PRODUKCJI WIŚNI – Dr Géza Bujdosó, Prof. Károly Hrotkó

NOWE FORMY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW – Monika Krajewska

ZAGOSPODAROWAĆ  (NAD)PRODUKCJĘ – Monika Krajewska

Poprzedni artykułWarzywa
Następny artykułWarzywa