O firmie

Plantpress Sp. z o.o. jest wydawcą czasopism: HASŁO OGRODNICZE; SZKÓŁKARSTWO; WARZYWA; MIESIĘCZNIK PRAKTYCZNEGO SADOWNICTWA — SAD; INFORMATOR SADOWNICZY; EFM — European Fruit Magazine; TRUSKAWKA, MALINA, JAGODY; ROŚLINY OZDOBNE; CZEREŚNIA.

Dzisiejszy miesięcznik — HASŁO OGRODNICZE — rozpoczął samodzielny byt w Tarnowie, w roku 1933 jako wydawane i redagowane przez dr Antoniego Gładysza “Hasło Ogrodniczo-Rolnicze”. Po przerwie spowodowanej wojną pismo przeniosło się do Krakowa; zawieszone w latach 1950-56 ukazywało się nadal, ale już jako organ Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie. Od 1964 roku jego wydawcą staje się Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne w Warszawie, ale redakcja pozostaje w Krakowie. Od 1991 roku pismo ukazuje się nakładem wydawnictwa Plantpress Sp. z o.o.

Od 1971 roku tematyka rolnicza znika definitywnie z łamów pisma, a miesięcznik — wraz z charakterystyczną główką — otrzymuje nowy, krótszy tytuł: “Hasło Ogrodnicze” stając się pismem ściśle branżowym — dla sadowników, warzywników, producentów roślin ozdobnych i szkółkarzy. Od początku lat 90. z “HO” ostatecznie znikają publikacje przeznaczone dla amatorów a “Hasło Ogrodnicze”, najstarsze w kraju pismo o tej specjalności, staje się miesięcznikiem dla profesjonalnych producentów.

SZKÓŁKARSTWO to jedyny w Polsce magazyn (wydawany od 1993 roku) przeznaczony dla profesjonalnych producentów szkółkarskiego materiału ozdobnego i sadowniczego. W SZKÓŁKARSTWIE znaleźć można rzetelne wiadomości o produkcji i sprzedaży materiału szkółkarskiego, o ochronie drzew, krzewów i bylin przed chorobami oraz szkodnikami, a także inne ważne informacje. Zamieszczamy kalendaria planowanych imprez oraz relacje z konferencji, targów i wystaw szkółkarskich, na które docierają redaktorzy “Szkółkarstwa”.

W ofercie naszego wydawnictwa w 2006 r. pojawił się nowy tytuł MIESIĘCZNIK PRAKTYCZNEGO SADOWNICTWA — SAD. W miesięczniku tym przedstawiamy wszystkie zagadnienia związane z uprawą drzew owocowych. Zawarte w nim informacje, a więc także te dotyczące doboru odmian, wyboru materiału szkółkarskiego, ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami, nawożenia, mechanizacji prac w gospodarstwie, cięcia i prowadzenia drzew oraz przechowalnictwa są podawane w prosty i przystępny sposób.

Plantpress Sp. z o.o. jest także wydawcą miesięcznika WARZYWA. Polowa uprawa warzyw i ziemniaków jadalnych, adresowanego do producentów warzyw polowych i ziemniaków jadalnych – przede wszystkim właścicieli dużych i średnich gospodarstw, którzy zajęli się uprawą warzyw i ten kierunek produkcji rozwijają, jednak z racji wielkości posiadanego areału oraz konieczności płodozmianu zajmują się także uprawą roślin rolniczych. Magazyn porusza problematykę z zakresu ekonomii, uprawy, nowości odmianowych, ochrony, a także niezmiernie istotną – dotyczącą mechanizacji upraw i przechowalnictwa. Można znaleźć tam aktualne wiadomości rynkowe – krajowe i światowe tendencje ekonomiczne, ceny oferowane za poszczególne gatunki warzyw, a także sprawdzić perspektywy rozwoju swojego gospodarstwa.

W ofercie Plantpressu znajduje się również (od roku 2011) INFORMATOR SADOWNICZY – bezpłatne pismo poświęcone towarowej produkcji sadowniczej. Pismo w nakładzie 10 tys. egzemplarzy kolportowane jest w rejonach produkcji sadowniczej poprzez sieć własnych dostawców i punkty sprzedaży środków produkcji dla sadownictwa. Pełne treści „Informatora Sadowniczego”, bieżące oraz archiwalne, dostępne są na stronie www.sadinfo.pl

W roku 2011 Plantpress stał się również wydawcą “EFM – European Fruit Magazine”. Jest to czasopismo wydawane w języku holenderskim, niemieckim i angielskim, przeznaczone dla sadowników w całej Europie a także dla osób zainteresowanych informacjami o europejskim sadownictwie. Poszczególne wersje językowe zawierają taką samą treść merytoryczną. Tytuł redagowany przez międzynarodowy zespół redakcyjny.
Od roku 2014 ukazuje się nowy tytuł TRUSKAWKA, MALINA, JAGODY – miesięcznik skomponowany pod potrzeby grupy specjalistycznych gospodarstw. Powstał z wydzielenia tematyki towarowej uprawy roślin jagodowych z „Hasła Ogrodniczego” i miesięcznika „Warzywa” i spotkał się z dużym zainteresowaniem rynku.

ROŚLINY OZDOBNE to specjalistyczne czasopismo skierowane do producentów roślin ozdobnych: doniczkowych, kwiatów ciętych, gatunków balkonowo-rabatowych i bylin, uprawianych w polu i pod osłonami. Od 2014 r. w odrębnym periodyku kontynuujemy tematykę podejmowaną w dziale kwiaciarskim „Hasła Ogrodniczego”. W nim: nowe odmiany, sposoby uprawy, relacje z gospodarstw, targów i wystaw oraz informacje rynkowe.

Najnowszą propozycją wydawnictwa jest magazyn CZEREŚNIA – ukazujący się od 2015 roku. Jest to odpowiedź wydawnictwa na wzrost zainteresowania tematyką uprawy czereśni, będącej wynikiem zmian dokonujących się na rynku sadowniczym. Wydawany jest dwa razy w roku, jest pismem bezpłatnym.

Ogrodinfo.pl to wortal tematyczny adresowany do osób zawodowo zajmujących się produkcją ogrodniczą. Układ tematyczny portalu obejmuje najważniejsze działy ogrodnictwa, określone kategoriami: drzewa owocowe, rośliny jagodowe, warzywa polowe, uprawy pod osłonami, rośliny ozdobne, szkółkarstwo, jak również zagadnienia tematyczne takie jak: technika, ochrona roślin, nawożenie, rynki i prawo, kalendarz wydarzeń i inne.

Poza czasopismami Plantpress Sp. z o.o. wydaje książki, broszury, poradniki, atlasy o tematyce związanej z produkcją ogrodniczą i rolniczą. Co roku aktualizowane są również programy ochrony roślin sadowniczych, warzyw oraz roślin ozdobnych.

W październiku 2015 roku firma Plantpress Sp. z o.o. zakupiła od L-Bussiness A/S 75% udziałów Wiadomości Rolnicze Polska Sp. z o.o.

“Wiadomości Rolnicze Polska”, obecne na rynku od 2003 r., są liderem polskiego rynku bezpłatnych czasopism poradniczych o tematyce rolniczej oraz właścicielem portalu wrp.pl.