Strona główna Tagi 11. konferencja jagodowe trendy 2015

11. konferencja jagodowe trendy 2015

Nowe standardy dla maliny

Są one potrzebne tak w produkcji owoców, jak i w hodowli tego gatunku – to teza wystąpienia dr Joanny Jagły reprezentującej firmę Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o. w Brzeznej.

Fertygacja jagodowych

Krzewy jagodowe rosnące w gruncie można efektywnie odżywiać za pomocą znanej i wykorzystywanej od dawna w naszym sadownictwie techniki – fertygacji. To technika wymagająca nakładów, których zwrot (z nawiązką) jest możliwy po spełnieniu kilku podstawowych warunków. Trzeba też pamiętać, że poprzez fertygację można tylko wspomóc efekty nawożenia posypowego.

Jagodowe Trendy 2015

To już jedenasta konferencja w Kraśniku – z cyklu poświęconych uprawie tej grupy gatunków sadowniczych. Pomysł i realizacja konferencji połączonej z rosnącą z roku na rok wystawą-targami środków produkcji wyszedł od działaczy lokalnych struktur Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, którzy do współpracy zaprosili Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Brzeznej. Od początku impreze swoich sadowników wspiera starostwo kraśnickie.