Strona główna Tagi Azot

azot

Formy nawozów azotowych dla sadownictwa

Jednym z najważniejszych czynników agrotechnicznych kształtujących jakość owoców i wielkość plonu jest nawożenie. Przy wyborze nawozów należy kierować się nie tylko ich ceną, ale także skutecznością. Ta ostatnia zależy zarówno od cech fizycznych nawozu (m.in. wielkości granul, ciężaru nasypowego, twardości), jak i chemicznych, związanych z zawartością oraz formami składników pokarmowych. Ważne są też dawki oraz terminy zastosowania. W intensywnie prowadzonych sadach producenci już dawno przekonali się o słuszności dzielenia dawek nawozów, szczególnie azotowych, oraz o efektach, jakie daje ich użycie w odpowiednim terminie.

Inteligentne nawożenie azotem daje lepsze efekty plonotwórcze…

…zaznaczała firma Timac Agro Polska podczas spotkania prasowego zorganizowanego 3 września br. w Niepruszewie koło Poznania w nowej siedzibie spółki. Przez 10 lat działalności firma Timac Agro Polska wprowadziła na naszym rynku wiele produktów. 3 września 2015 r. oficjalnie poinformowano o wprowadzaniu na rynek nowej serii  „inteligentnych nawozów” azotowych.

Zużycie nawozów wzrosło o ponad 30%

Po wejściu do UE o 31 proc. zwiększyło się w Polsce zużycie nawozów, w tym zawierających azotany - powiedział prof. Stefan Pietrzak z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego. Dodał, że większe nawożenie nie przyczyniło się do znacznego zwiększenia plonów. 
 

Siarka zwiększa plon cebuli

Nawożenie gleby siarką przed siewem nasion cebuli może zwiększyć plon. Siarka jest ważnym składnikiem odżywczym, a jednym ze sposobów wzbogacania w nią gleb pól uprawnych są opady atmosferyczne. Jednakże, w ostatnich latach, ilość siarki w atmosferze spadła dzięki surowszym normom zanieczyszczenia powietrza, więc niektóre gleby nie mają takiej zawartości siarki, jak dawniej, co może wpływać na ich urodzajność.

Syndrom amonowy – zagadka fizjologii roślin

 
Rośliny potrzebują azotu, aby prawidłowo się rozwijać. W naszym klimacie przyswajają głównie formy nieorganiczne azotu dostępne w glebach: jony azotanowe lub amonowe. Jednak azotany, stanowiące główny składnik nawozów, zanieczyszczają zbiorniki wodne, a ich obecność w paszach lub pokarmie może spowodować groźne choroby zwierząt i ludzi. Z kolei nawozy na bazie jonów amonowych powodują zahamowanie wzrostu upraw.