Strona główna Tagi Cpvo

cpvo

Hodowla i ochrona prawna odmian

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach prowadzi hodowlę twórczą odmian roślin sadowniczych. Celem tej działalności jest tworzenie i wprowadzanie do produkcji nowych odmian, lepszych od znajdujących się w uprawie. Prace hodowlane obejmują drzewa owocowe takich gatunków, jak jabłoń, śliwa, wiśnia i czereśnia; podkładki wegetatywne dla jabłoni, a także rośliny jagodowe, jak porzeczka czarna, agrest, malina, truskawka, świdośliwa i borówka wysoka (program badawczy od stycznia 2021 r.). Na rozmnażanie, jak i sprzedaż materiału szkółkarskiego odmiany chronionej wyłącznym prawem do odmiany wymagana jest zgoda hodowcy (właściciela) odmiany chronionej prawnie.

Bilans prac CPVO

Pod koniec września przewodniczący Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) Martin Ekvad wystąpił na forum Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Poinformował o dorobku i aktualnych pracach zarządzanej przez niego instytucji.

Rośnie europejski rejestr odmian

Ostatnie badania CPVO - Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin wykazały, że liczba zgłoszeń europejskich nowych odmian roślin wzrosła znacznie w ostatnich latach.

Nowe odmiany w CPVO

Między 1 czerwca a 30 listopada ub. r. Wspólnotowe Biuro Odmian Roślin (CPVO) z siedzibą w Angers we Francji otrzymało 1577 wniosków o przyznanie prawa do ochrony odmian roślin.

Mniej nowych odmian

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2012 r. Wspólnotowe Biuro Odmian Roślin (CPVO) z siedzibą w Angers we Francji otrzymało 1182 wnioski o przyznanie prawa do ochrony odmian roślin. W porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku (rekordowym pod względem złożonych aplikacji – było ich 1434) był to średni spadek o 17,5%.