Strona główna Tagi Dopłaty do materiału siewnego

dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2019 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego AR i MR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.