Strona główna Tagi Dyrektywa wodna

dyrektywa wodna

Więcej dbałości o wodę

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie przedsiębiorstwa  zajmujące się ogrodnictwem pod osłonami muszą przestrzegać nowej dyrektywy w sprawie oczyszczania resztek wody odprowadzanych do środowiska. 

Polska przegrała sprawę o unijną dyrektywę wodną

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał wczoraj, 30 czerwca, Polskę za winną niewprowadzenia przepisów ramowej dyrektywy wodnej. Komisja Europejska oskarżyła Polskę przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu o niedopełnienie obowiązku prawidłowego zastosowania przepisów unijnej ramowej dyrektywy wodnej (dyrektywa 2000/60/WE). 
 

Kolejne ostrzeżenie dla Polski

Polska wciąż nie dostosowała swoich przepisów do unijnych wymogów ochrony wód, w tym monitorowania ich jakości. Komisja Europejska już trzeci raz upomina Polskę i grozi skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.