Free Porn
Strona główna Tagi Działy specjalne

działy specjalne

Zmiany dla ubezpieczonych w KRUS

KRUS informuje, że od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

KRUS informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Składki rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Do 31 stycznia rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej (a więc m.in. uprawy pod osłonami)  są zobowiązani złożyć w Kasie oświadczenie o rodzaju i rozmiarze tej działalności oraz przewidywanym dochodzie do celów wymiaru składki zdrowotnej na 2017 r. - przypomina KRUS.

Zmiana wysokości składki w KRUS

Od 1 stycznia 2014 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1074) wynosi 1680 zł. Kwota minimalnego wynagrodzenia jest podstawą wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne.

Podatki od działów specjalnych

Według Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów pochodzących z działów specjalnych (także ogrodniczych) wzrosły o około 16%. 
 

Składka z działów specjalnych

Od 1 lutego br. obowiązuje ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (Dz.U. z dnia 1 lutego 2012 r. poz. 123), która na okres przejściowy do 31 grudnia 2012 r. określa podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz zasady ich finansowania.