Strona główna Tagi Ekologiczne rolnictwo

ekologiczne rolnictwo

Dofinansowanie rolnictwa ekologicznego na nowych zasadach

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Nowy projekt dla ekologicznego sadownictwa

Spotkanie inaugurujące projekt „Dynamiczne ściółkowanie gleby i stosowanie recyklingowanych ulepszaczy glebowych w celu zwiększenia różnorodności biologicznej, odporności i zrównoważonego rozwoju intensywnych, ekologicznych sadów owocowych i winnic” - DOMINO, który będzie wspierał sektor rolnictwa ekologicznego w Polsce i UE odbyło się w piątek, 26 października 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.