Strona główna Tagi Emerytury rolnicze

emerytury rolnicze

KRUS: od 1 grudnia nowe kwoty zawieszające emerytury

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 grudnia zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2018 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 102,98%.

Zmiany w prawie – emerytury rolnicze

Ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637), wprowadzając ramy czasowe, ograniczyła rolnikom możliwość uzyskania prawa do wcześniejszego świadczenia. 
 

Nowe kwoty zawieszające emerytury

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Emerytura rolnicza już po ukończeniu 60 lub 65 lat

KRUS przypomina, że od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn.

Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wiek emerytalny – podwyższany stopniowo od 1 stycznia 2013 r. – w III kwartale 2017 r. będzie jeszcze wynosił co najmniej 61 lat i 3 miesiące – dla kobiet oraz co najmniej 66 lat i 3 miesiące – dla mężczyzn. Natomiast od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostaje obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

KRUS informuje o waloryzacji rent i emerytur

KRUS informuje, że w związku z coroczną waloryzacją od 1 marca zostały podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze przyznane do 28 lutego 2017 r.

Wiek emerytalny rolników – 60 dla kobiet, 65 dla mężczyzn

Wiek emerytalny rolników jest taki sam jak dla pozostałych grup zawodowych - dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn - 65 lat - przypomniał w czwartek w Sejmie wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.

Rosną emerytury i renty rolnicze

340 tys. emerytów i rencistów pobierających świadczenia z KRUS skorzysta na podwyższeniu rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych. Ich emerytura od dziś wynosi 1000 złotych.

Rolnik może więcej dorobić

Na podstawie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która weszła już w życie, uległa podwyższeniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę, kwota warunkująca możliwość podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku objęcia danej osoby powszechnym ubezpieczeniem społecznym z tytułu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo pełnienia funkcji w radzie nadzorczej za wynagrodzeniem.