Free Porn
Strona główna Tagi Fotosynteza

fotosynteza

Sygnał z serca rośliny

O tym, że rośliny przeprowadzają proces fotosyntezy, wiedzą wszyscy, podobnie jak to, że jego produktami są cukry i tlen. Dopiero od niedawna jednak wiemy, że fotosynteza jest rodzajem specyficznego języka, którym rośliny komunikują światu o swoich potrzebach. Dr hab. Hazem M. Kalaji, prof. SGGW z Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW dość dobrze poznał sposób odczytywania takiego języka i opracowuje system, dzięki któremu rośliny same mogą kontrolować warunki, w jakich żyją.

O 15 proc. większe plony dzięki usprawnionej fotosyntezie w cieniu

Badacze - w tym uczona z Polski - rzucili światło na to, jak usprawnić przebieg fotosyntezy, kiedy roślinę zaczyna skrywać cień. Zmodyfikowane genetycznie przez naukowców rośliny są aż o 15 proc. większe. Wyniki ich badań mogą pomóc w walce z głodem na świecie.

Uczeni już wiedzą, jak rośliny chronią się przed nadmiarem światła

Struktura uczestnicząca w fotosyntezie może nie tylko pochłaniać energię słoneczną, ale i chronić roślinę przed szkodliwym nadmiarem światła. Mechanizmy te zbadali naukowcy m.in. z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie.

Fotosynteza podstawą plonowania

Fotosynteza jest złożonym procesem zachodzącym w roślinach zielonych, w którym z prostych związków nieorganicznych (wody i dwutlenku węgla), przy udziale energii światła słonecznego, tworzone są związki organiczne magazynowane lub wykorzystywane przez rośliny w procesach wzrostowych. Intensywność procesu fotosyntezy, jako procesu biochemicznego, ulega jednak modyfikacjom pod wpływem czynników wewnętrznych (np. zawartości chlorofilu, budowy liści) i zewnętrznych (np. zawartości dwutlenku węgla, wody, temperatury, natężenia światła, zawartości składników mineralnych).