Free Porn
Strona główna Tagi „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

Inwestycje ograniczające skutki klęsk żywiołowych – wnioski do 29 marca

„Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wydłużony do 29 marca 2021 r.