Strona główna Tagi Jerzy Adam Hortyński

Jerzy Adam Hortyński

Prof. dr hab. Jerzy Adam Hortyński (1944-2021)

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 01.04.2021 r. zmarł Ś.P Prof. dr hab. Jerzy Adam Hortyński, długoletni pracownik naukowy Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wieloletni, ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów.