Strona główna Tagi NULL

NULL

”ŻELAZNA” KOLEKCJA MARCHWI

W Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Żelaznej, 16 października pod patronatem rektora warszawskiej SGGW oraz wojewody skierniewickiego zorganizowano II Ogólnopolski Dzień Marchwi.

NOWA METODA ZAKŁADANIA MATECZNIKA PODKŁADEK WEGETATYWNYCH

Odpowiednio założony i umiejętnie prowadzony matecznik podkładek wegetatywnych powinien już od drugiego roku dawać dużą liczbę dobrze ukorzenionych podkładek, nadających się do posadzenia w szkółce bądź przydatnych zimą do szczepienia zrazów ''w ręku''.

SADOWNICTWO W KRAJACH ŚRODKOWOWSCHODNIEJ EUROPY

Polska należy do największych producentów owoców w Europie Środkowo-Wschodniej. Rocznie produkujemy ich około 2,6 mln ton, z czego w przeliczeniu na świeże owoce eksportujemy około 40-50% - głównymi odbiorcami są kraje Unii Europejskiej. Dużo tych towarów wysyłamy także do naszych wschodnich sąsiadów.

NOWE SPOSOBY PRODUKCJI SADZONEK TRUSKAWEK

W Polsce owocujące plantacje truskawek zakładane są najczęściej z sadzonek ''świeżych'' (zielonych). Od kilku lat coraz częściej prowadzi się również uprawę z sadzonek frigo.

WIŚNIE JAPOŃSKIE

Większość gatunków i odmian wiśni sadzonych u nas na terenach zieleni pochodzi z Chin, Japonii oraz Korei. Powszechnie nazywane są wiśniami japońskimi (Prunus incisa, P. sargentii, P. serrulata, P. subhirtella, P. x yedoensis).

MIGAWKI Z TARGÓW IPM ’98

Międzynarodowe targi ogrodnicze IPM, odbywające się w niemieckim mieście Essen, to impreza, która może być interesująca dla wszystkich uczestników ''ozdobnego'' biznesu (patrz też relacja w ''Haśle Ogrodniczym'' 4/98). Szczególne miejsce na IPM zajmuje szkółkarstwo - targi te, zwłaszcza odkąd zrezygnowano z organizowania wystawy FMB w Erfurcie, są najważniejszym forum prezentacji niemieckiej produkcji drzew, krzewów oraz bylin. Jednocześnie kraj naszych zachodnich sąsiadów, jako największy w Europie szkółkarski rynek zbytu, zwabia liczniejsze i bardziej różnorodne niż Holandia grono wystawców zagranicznych (reprezentowane są nawet Łotwa czy Białoruś).

SZKÓŁKARSTWO W DANII

Wiemy, że Dania jest krajem rolniczym, a pochodzące stamtąd produkty rolne i ogrodnicze są ważnym towarem eksportowym. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z wysokiej pozycji duńskiego szkółkarstwa, którego rozwój nastąpił po II wojnie światowej. W czasie wojny, na skutek odcięcia kraju od surowców energetycznych, wykorzystywano na opał drewno i, w efekcie, wycięto znaczną część lasów. Żeby przeciwdziałać dalszej dewastacji drzewostanu i przywrócić poprzedni stan, położono duży nacisk na rozwój szkółkarstwa leśnego oraz ogrodniczego.

ODCHWASZCZANIE SZKÓŁEK

Jedyną korzyścią, jaka może wynikać z występowania chwastów w szkółce, ale tylko okulantów i wyłącznie jesienią, jest przyspieszenie zakończenia wzrostu i wegetacji drzewek. Może to być korzystne w przypadku odmian, które z natury rosną bardzo długo w szkółce i nie są w związku z tym właściwie przygotowane do zimy (np. okulanty odmiany Elstar).

W DRODZE DO UNII EUROPEJSKIEJ – KWALIFIKACJA SADOWNICZEGO MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO

Trwają przygotowania do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Porównuje się systemy nasienne, przepisy prawne, szczegółowe wymagania i rozwiązania organizacyjne. Komisja UE pozytywnie oceniła polskie ustawodawstwo nasienne oraz nasz system kwalifikacji. Poważne zmiany czekają jednak nasze szkółkarstwo roślin sadowniczych. Jednym z problemów jest duże rozdrobnienie produkcji szkółkarskiej, nie spotykane w krajach UE. W 1997 r. produkcją roślin sadowniczych zajmowało się w Polsce 931 gospodarstw (o 18 mniej niż w 1996 r.) na powierzchni 679 ha. Z tego aż 611 szkółek (65%) zajmowało powierzchnię nie większą niż 0,5 ha.

WOKÓŁ GROOT GROEN, część II – W JEDNOŚCI SIŁA

Holenderska miejscowość Zundert powinna się kojarzyć nie tylko z wystawą Groot Groen (ogólnie o niej pisaliśmy w poprzednim numerze - red.) czy innymi, większymi niż w Boskoop szkółkami, ale także z odmiennym sposobem myślenia i podejściem do zdobywania rynku.