Strona główna Tagi Odczyn

odczyn

Odczyn cieczy a trwałość substancji czynnej

Trwałość cieczy użytkowej jest ważnym czynnikiem warunkującym skuteczność zabiegu zwalczającego agrofagi. Parametry fizykochemiczne cieczy w dużej mierze decydują o skuteczności działania substancji czynnej środków ochrony roślin.