Free Porn
Strona główna Tagi Odpady

odpady

Innowacyjna technologia zamieni osady ściekowe w nawóz

Powstające w oczyszczalniach ścieków osady mogą stać się bezpiecznym, pozbawionym przykrego zapachu nawozem, który - umieszczony w specjalnych hydrożelowych kapsułkach - może także wspomagać regulację wody w glebie - wskazują twórcy innowacyjnej technologii.

Kobiety bardziej dbają o środowisko

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin opublikowało wyniki konsumenckiego badania „Odpady szkodliwe i niebezpieczne”. Badanie miało na celu sprawdzenie, czy Polacy postępują właściwie z opakowaniami po środkach niebezpiecznych i odpadach szkodliwych. Osoby, które w ciągu ostatniego roku zgromadziły niebezpieczne dla środowiska odpady w większości deklarują, że oddały je do właściwych punktów zbiórki. Warto podkreślić, że to kobiety częściej od mężczyzn oddają odpady szkodliwe i niebezpieczne do odpowiednich punktów zbiórki. Dotyczy to zarówno przeterminowanych lekarstw, elektrośmieci, jak i opakowań po środkach ochrony roślin oraz po środkach niebezpiecznych i trujących takich jak farby czy też koncentraty.

Liczne podtopienia. Tymczasem zbliżają się groźne burze

Choć ciągłe opady ustają, to jednak ich miejsce jeszcze dzisiaj zajmą przelotne, ale chwilami gwałtowne ulewy połączone z burzami. Mogą one znacznie pogarszać i tak już trudną sytuację na rzekach południowej Polski.

Fosfor na nawozy odzyskiwany z odpadów

Oryginalną koncepcję produkcji nawozów z surowca stanowiącego produkt uboczny oczyszczania ścieków opracowało i wdraża w praktyce konsorcjum pod kierownictwem naukowym prof. Henryka Góreckiego. Zespół chemików z Politechniki Wrocławskiej ma wsparcie inżynierów w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach i specjalistów z zakresu chemii rolnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Przechodzą ulewy, które mogą spowodować powódź

W południowo-wschodnich i wschodnich regionach Polski przechodzą ulewy, które rozpoczynają wyjątkowo deszczowy okres, mogący się w drugiej połowie tygodnia skończyć podtopieniami i groźbą powodzi.

Odpady

W drugim czytaniu został rozpatrzony przez Sejm 15 listopada rządowy projekt ustawy o odpadach. Projekt implementuje dyrektywę 2008/98/WE dotyczącą gospodarki odpadami w UE. Nowa regulacja ma zastąpić obowiązującą ustawę z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, uwzględniając zawarte w niej przepisy. Proponowane w projekcie zasady postępowania z odpadami mają na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Będzie akcja przeciw dzikim wysypiskom śmieci w lasach

Mniej śmieci w lasach woj. pomorskiego - to cel porozumienia podpisanego przez Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa z Kwidzyna ws. realizacji programów „Czyste Lasy ”i „Zrównoważona gospodarka odpadami".

Paliwo z roślinnych odpadów

Spleśniałe pomidory, brązowe banany, przejrzałe czereśnie – takie odpadki kończą jako kompost. Niemieccy naukowcy opracowali jednak urządzenie, w którym spożywcze resztki fermentują i powstaje metan, który można wykorzystać jako paliwo.