Strona główna Tagi Odszkodowanie

odszkodowanie

Odszkodowania nie pokryją wszystkich strat spowodowanych suszą

26 września został ogłoszony termin składania wniosków o pomoc dla poszkodowanych rolników do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Stawka pomocy jest uzależniona od stopnia zniszczeń – maksymalnie w przypadku 70% strat w uprawach wyniesie 1 tys. zł na hektar.

Od 17 maja jednorazowe odszkodowanie jest wyższe

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania.

Do 18 października można składać wnioski o pomoc

Do 18 października rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.

Kolejne szacunki strat

Wczoraj Ministerstwo Rolnictwa i Rzozwoju Wsi podało zaktualizowane wyniki prac komisji powołanych dla szacowania szkód w gospodarstwach spowodowanych pogodowymi anomaliami.

Hiszpania: Nieszczęścia chodzą parami

O hiszpańskich ogrodnikach było ostatnio sporo w branżowych mediach za sprawą fali mrozów, która także w niektórych prowincjach ich kraju wyrządziła niespotykane szkody. Odbiło się to na zaopatrzeniu między innymi brytyjskich sieci handlowych zmuszonych wręcz do racjonowania sprzedaży brokułów czy kabaczków czy apeli o rozsądne zakupy. Hiszpańscy producenci w regionie Almerii mają jeszcze jeden problem.

Projekt Prawa łowieckiego ostro krytykowany

Wykonanie wyroku TK dotyczącego tworzenia obwodów łowieckich i powierzenie szacowania szkód łowieckich Lasom Państwowym - zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Dalsze prace nad nim będą prowadzone w powołanej w tym celu podkomisji.

Pomoc dla rolników – po zbilansowaniu wszystkich szkód

Pomoc finansowa dla rolników, których uprawy zostały zniszczone na skutek huraganów, ulew czy gradu może być udzielona po zbilansowaniu wszystkich szkód – powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki. 
 

Pierwsze komisje już szacują straty suszowe

Sześciu wojewodów powołało komisje do szacowania start z powodu suszy , a w trzech województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i opolskim rozpoczęły one pracę - poinformowało we wtorek ministerstwo rolnictwa.

161 tys. zł odszkodowań w Lubuskiem

W woj. lubuskim za szkody wyrządzone w 2014 roku przez zwierzęta prawnie chronione naliczono nieco ponad 161 tys. zł odszkodowań - poinformował Tomasz Kozłowski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

Ubezpieczyciel będzie wypłacał odszkodowanie za szkody łowieckie?

Posłowie chcą, by to ubezpieczyciel szacował i wypłacał ze specjalnego funduszu odszkodowania za szkody łowieckie. Obecnie robią to koła łowieckie. Projekt krytycznie ocenia resort środowiska wskazując, że lepsze rozwiązania przewiduje rządowa nowela prawa łowieckiego.