Free Porn
Strona główna Tagi Pożyczki

pożyczki

Pożyczki na spłaty zadłużenia w działalności rolniczej

Podmioty zainteresowane restrukturyzacją swoich zadłużonych gospodarstw rolnych będą mogły uzyskać pomoc Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie oprocentowanej pożyczki na spłatę zadłużenia. Pożyczka może zostać przeznaczona na sfinansowanie długów wymagalnych o charakterze pieniężnym obejmujących kapitał, odsetki i inne opłaty, powstałych w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

KOWR uruchamia pożyczki dla rolników

O nowym instrumencie wsparcia poinformowali dziś wspólnie szef resortu rolnictwa i dyrektor generalny KOWR Piotr Serafin.

ARiMR przypomina

ARiMR przypomina, że zgodnie z zapisami umowy pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym pożyczkobiorca zobowiązany jest do udokumentowania spłaty nieuregulowanych należności poprzez przedstawienie w Biurze Powiatowym ARiMR dowodów wpłat (np. przelewów, "KP" - kasa przyjmie) albo oświadczenia lub zaświadczenia podmiotu, na rzecz którego przypada należność.

ARiMR wypłaca II ratę pożyczki na spłatę zobowiązań publicznoprawnych

ARiMR informuje, iż uruchomiona została możliwość wypłaty środków w ramach drugiej raty pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Rolnicy biorą coraz więcej pożyczek na zakup ziemi

Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o obrocie gruntami spowodowała wzrost na rynku finansowania ziemi rolnej - wynika z raportu BZ WBK Leasing. Zainteresowanie pożyczkami na finansowanie gruntów wzrosło w IV kwartale 2016 r. o 38 proc. rok do roku.

15 października upływa termin składania wniosków o pożyczkę

ARiMR przypomina, że do 15 października 2016 r. producenci mleka, świń, owoców i warzyw mogą składać wnioski o pożyczkę na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Biura Powiatowe ARiMR będą w tym dniu czynne. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o pożyczkę za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wówczas za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę stempla pocztowego.
 

Rusza nowa pomoc dla producentów m.in. owoców i warzyw

Od 28 września producenci mleka, świń lub owoców i warzyw mogą złożyć wniosek o udzielenie pożyczki na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, powstałych od 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r., w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw.

Nowe propozycje kredytów i pożyczek skierowane do konsultacji społecznych

Do konsultacji międzyresortowych i społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.