Free Porn
Strona główna Tagi Rocha

rocha

Fuzja sadowników w Portugalii

Sadownicy Portugalii – także odczuwający rynkowe skutki rosyjskiego embargo  powołali konsorcjum sześciu dotąd samodzielnie działających grup producenckich. Nowa organizacja będzie mieć do dyspozycji około 40% sprzedawanych w Portugalii gruszek.