Strona główna Tagi Wzmocnienie wysiłków na rzecz bezpieczeństwa żywności

Wzmocnienie wysiłków na rzecz bezpieczeństwa żywności

Rewizja globalnej strategii WHO na rzecz bezpieczeństwa żywności

Światowe Zgromadzenie Zdrowia na 73. sesji w 2020 roku przyjęło rezolucję "Wzmocnienie wysiłków na rzecz bezpieczeństwa żywności". Rezolucja powstała z inicjatywy Unii Europejskiej. Przygotowania do przyjęcia dokumentu były jednym z punktów szeregu posiedzeń Grupy Roboczej Rady Unii Europejskiej do spraw Kodeksu Żywnościowego.