Strona główna Tagi żelazo

żelazo

Żywienie roślin w czasie chłodniejszych dni

O ile ostatnia zima była łagodna, o tyle pierwsze tygodnie wiosny okazały się wyjątkowo chłodne. Niska temperatura powietrza i podłoża mogą wpłynąć na mniejszą intensywność pobierania wody i składników pokarmowych przez rośliny, co może wywołać niedobory niektórych pierwiastków – zwłaszcza żelaza (Fe) i fosforu (P).

Ważne: żelazo

Większość żelaza w glebie może występować w znanych minerałach -biotycie, oliwinie, magnetycie, syderycie w formie tlenków, wodorotlenków oraz fosforanów. W ornej warstwie gleby zawartość ogólnego żelaza może być bardzo duża i wynosić nawet do 10%. Fakt ten nie przekłada się wprost na zawartość tego pierwiastka w roztworze glebowym i kompleksie sorpcyjnym gleby.

Zazieleniło się w sadach – czas na azot, bor i żelazo

Pojawienie się liści rozetowych związane jest z gwałtownym zwiększaniem się masy zielonej. Głównymi składnikami pokarmowymi potrzebnymi do budowy biomasy jest azot, żelazo i magnez. Prawidłowo wykształcone, o dużej zawartości chlorofilu liście są podstawą prawidłowego kwitnienia i zawiązywania owoców w późniejszym okresie.