700-300-katalogi-warzyw

O odmianach cebuli w Kościuszkowie

26 sierpnia ub.r. w gospodarstwie Mieczysława Banasiaka w Kościuszkowie koło Kalisza firma Monsanto zorganizowała pokaz odmian cebuli oferowanych pod marką Seminis. Zaprezentowano 9 znanych już producentom tego warzywa odmian oraz 5 nowości, które w najbliższym czasie prawdopodobnie trafią do sprzedaży.

Podczas spotkania Laszlo Gajdos (fot. 2), przedstawiciel firmy Seminis z Węgier, który zajmuje się m.in. oceną odmian cebuli i marchwi, przekazał informacje na temat światowego rynku cebuli. Obecny sezon jest dość trudny dla producentów cebuli w całej Europie. Na zachodzie kontynentu (w Holandii i Niemczech) wiosną wystąpiły straty we wschodach cebuli spowodowane suszą. Podobna sytuacja miała miejsce w Rosji, gdzie również na początku sezonu panowała susza. Tegoroczna produkcja cebuli w tym kraju może być o połowę mniejsza od planowanej – mówił L. Gajdos. Jak poinformował wykładowca, cena cebuli w Rosji pod koniec sierpnia ub.r. była niska i wynosiła zaledwie 0,1 euro/kg. – W krajach Europy Zachodniej, ze względu na duże zapasy cebuli z poprzedniego sezonu, cena w tym samym okresie była jeszcze niższa, gdyż wynosiła tylko ok. 0,06 euro/kg. Nieco lepsza sytuacja cenowa panowała w centralnej i południowej Europie, np. na Bałkanach, na Węgrzech czy w Rumunii gdzie za kilogram cebuli oferowano ok. 0,15 euro – podsumował prelegent.

Fot. 2. Laszlo Gajdos informował m.in. o wynikach prac dotyczących hodowli nowych odmian cebuli

Na polu demonstracyjnym w Kościuszkowie zaprezentowano bogatą kolekcję odmian, z wyjątkiem tych najwcześniejszych (Utopia F1, Exacta F1 czy Golden Spike F1), które zebrano pod koniec lipca. Jak podkreślał organizator spotkania – Paweł Skrzynecki (fot. 3) z firmy Monsanto, w przypadku cebul marki Seminis głównymi celami hodowli nowych odmian są przede wszystkim: zdrowotność, jeden stożek wzrostu, duża plenność, wyrównanie oraz wysoka jakość główek. Podczas prezentacji pokazano nową odmianę o czerwonej łusce – R 4593 F1 (fot. 4). Cechuje się ona silnym wigorem i szybkim wzrostem. Zdaniem hodowcy, mieszaniec ten plennością przewyższa (o ok. 20%) większość odmian o czerwonej łusce dostępnych na rynku. Jest również nieco od nich wcześniejszy. Cebule można przechowywać do marca.

Fot. 3. Paweł Skrzynecki zaprezentował odmiany cebuli z firmowej oferty

Fot. 4. R 4593 F1 – nowa, plenna odmiana cebuli o czerwonej łusce

[NEW_PAGE]P. Skrzynecki zwrócił także uwagę na odmianę Vares F1. Jest to jedna z wcześniejszych propozycji w ofercie odmian przeznaczonych do przechowywania. Mieszaniec jest krzyżówką odmian typu Rijnsburger oraz typu hiszpańskiego. W porównaniu z cebulami w typie hiszpańskim, wyróżnia się lepszą jakością łuski, która jest jaśniejsza, a w stosunku do odmian typu Rijnsburger jest bardziej plenny i wcześniejszy – informował P. Skrzynecki. W tym roku cebule odmiany Vares F1 już w połowie sierpnia miały załamany szczypior i nadawały się do zbioru. Przechowanie cebul tej odmiany jest możliwe do końca lutego. Kolejnymi propozycjami polecanymi do przechowywania były odmiany Barito F1, Sunnito F1 i Premito F1. Pierwsza z nich jest wczesna, tworzy cebule wysokiej jakości. Mieszaniec Sunnito F1 również jest dość wczesny. Cebule w typie Rijnsburger są wyrównane, kuliste, o jasnej barwie łuski. Można je przechowywać do początku kwietnia. Premito F1 to także odmiana przydatna do długiego przechowywania, charakteryzująca się wysoką plennością i stabilnością w plonowaniu. Jej cebule są twarde i można je przetrzymać w dobrej jakości do końca marca. Propozycją do najdłuższego przechowywania (do końca czerwca) może być mieszaniec Bennito F1 w typie Rijnsburger. Jak mówił P. Skrzynecki, należy on do najbardziej plennych odmian cebuli w Europie. Do końca czerwca można także przechowywać cebule późnego mieszańca Baldito F1. Odmiana ta wytwarza duże, kuliste, wyrównane cebule. Wyróżnia się silnym wzrostem roślin i mocnym systemem korzeniowym. W kolekcji zaprezentowano też bardzo późną odmianę o brązowożółtej łusce – Narvito F1. Jej cebule są wyrównane, nadają się do długiego przechowywania. Jak informował P. Skrzynecki, mogą być one zbierane z pola jako ostatnie, gdyż cechują się dużą zdrowotnością łuski
Na polu demonstracyjnym można było również porównać cebule odmian ustalonych z odmianami mieszańcowymi.

Prelegent podkreślał, że zaletą odmian ustalonych jest niska cena nasion oraz plenność. Jednak w plonie zobaczyć można duże zróżnicowanie wielkości cebul – od najmniejszych o średnicy ok. 2 cm do bardzo dużych – przekraczających 10 cm co znacznie obniża plon handlowy.

Marcin Liszewski zajmuje się prowadzeniem doświadczeń m.in. z nowymi odmianami oferowanymi pod marką Seminis. Testuje on nowe propozycje hodowców w różnych rejonach Polski. Podczas spotkania w Kościuszkowie specjalista ten zaprezentował 5 nowych odmian cebuli, które są w próbach w Polsce od 3 lat i być może już w nadchodzącym sezonie niektóre z nich będą dostępne w handlu. Spośród ocenianych nowości najlepsze wyniki uzyskała kreacja pod numerem RS 07751481 F1 (o około 110-dniowym okresie wegetacji – fot. 5). Według hodowcy, odmiana ta wyróżnia się dużym wyrównaniem cebul oraz doskonałą jakością łuski, co predysponuje je do bardzo długiego przechowywania. Od nowego sezonu nasiona tej odmiany będą dostępne dla plantatorów. Mieszaniec prezentowany pod numerem SV3557ND F1 (115 dni wegetacji) to najwcześniejsza propozycja wśród testowanych odmian, o cebulach nadających się do przechowania do końca marca. Natomiast jedną z najpóźniejszych spośród testowanych nowości jest odmiana SV0835ND F1 (145 dni), odznaczająca się silnym systemem korzeniowym i bardzo wysokim plonem dużych, wyrównanych cebul o mocnej łusce, które można przechowywać do początku czerwca. Kolejny badany mieszaniec SV3700ND F1 jest nieco wcześniejszy od poprzedniej odmiany i w próbach uzyskano nieco niższy plon, ale – jak podkreślał M. Liszewski – cebule były duże i bardzo wyrównane we wzroście, okryte łuską dobrej jakości. Doświadczenia wykazały, że mogą być one przechowywane do połowy maja. Wśród nowości pokazano także odmianę RX 4947 F1 o cechach zbliżonych do odmiany SV3700ND F1, ale o znacznie ciemniejszej łusce.

Fot. 5. Nowość oferowana pod numerem RS 07751481 F1, wyróżniająca się plennością oraz wysoką jakością cebul

Nowością wprowadzaną od tego sezonu w firmie Monsanto jest uproszczenie nazewnictwa nowych odmian, oferowanych pod numerami. Długie oznaczenia używane w hodowli zastępowane będą krótszymi numerami, np. nowa odmiana cebuli o czerwonej łusce, która w hodowli była testowana pod numerem EX07714593 F1, będzie oferowana pod nazwą R 4593 F1. Reprezentanci koncernu Monsanto tłumaczyli, że ma to na celu przyspieszenie rejestracji odmiany na rynku, ponieważ proces rejestracji nazwy byłby dłuższy niż rejestracja numeru. Plantatorzy przyzwyczajeni do konkretnych nazw wyrazili jednak obawy, że trudno im będzie zapamiętać symbole numeryczne oraz że łatwiej będzie o pomyłkę.

Fot. 6. Mieczysław Banasiak – gospodarz spotkania w Kościuszkowie

Aleksandra Andrzejewska
redakcja miesięcznika „Warzywa”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię