Jaka przyszłość czeka edukację rolniczą? Za nami konferencja w Centrum Precyzyjnego Rolnictwa Kubota

  Edukacja przyszłych rolników powinna odpowiadać na potrzeby współczesnego rynku. Standardy rolnictwa precyzyjnego nie są już nowinką, a stają się koniecznością. Jakie przynoszą korzyści i jak wdrażać je w polskich szkołach? O tym dyskutowano na konferencji „Precyzyjna Przyszłość Rolnictwa” organizowanej przez firmę Kubota i Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich.

  W ubiegłym roku w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich powstało pierwsze
  w Europie Centrum Rolnictwa Precyzyjnego Kubota, wyposażone w szereg nowoczesnych narzędzi i maszyn towarzyszących. Celem projektu było stworzenie warunków do kształcenia kompetentnych specjalistów mechanizacji rolnictwa, jak również przestrzeni do dyskusji i inicjatyw edukacyjnych. 11 kwietnia w Centrum odbyła się pierwsza konferencja ̶ „Precyzyjna przyszłość rolnictwa”, w której wzięli udział przedstawiciele nauki, szkolnictwa, samorządów oraz biznesu.

  Nowoczesne technologie w służbie wysokich plonów

  ̶  Dostępność nowoczesnych rozwiązań stawia nowe wyzwania przed systemem edukacji przyszłych rolników i specjalistów mechanizacji rolnictwa. Udana współpraca marki Kubota
  z Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich uzmysłowiła nam, jak wiele można jeszcze zrobić w tej kwestii. Stąd wzięło się nasze zaangażowanie w organizację konferencji „Precyzyjna Przyszłość Rolnictwa”. Jej celem jest uzmysłowienie przedstawicielom placówek edukacyjnych, iż rozwój oferty szkolnictwa
  w stronę najnowocześniejszych technologii cyfrowych jest nieunikniony. Praca nad Centrum Rolnictwa Precyzyjnego w Kaczkach Średnich pozwoliła nam stworzyć narzędzia
  i rozwiązania dostosowane do potrzeb szkół – jesteśmy więc gotowi udzielić wsparcia następnym placówkom edukacyjnym zainteresowanym tym tematemmówił Michał Poźniak, Szef działu sprzedaży ciągników rolniczych w firmie Kubota (Deutschland) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

  Wdrażanie zautomatyzowanych rozwiązań i gromadzenie danych przestrzennych to domena nowoczesnego zarządzania gospodarstwem. Wymaga nakładów, ale przynosi korzyści.

  Rolnictwo precyzyjne daje wiele możliwości usprawnień w zakresie m.in. agrotechniki, jednak może wymagać znaczących nakładów finansowych, czasu i umiejętności. Poza możliwą poprawą dochodowości gospodarstwa, może także przynosić korzyści nie zawsze uznawane za finansowe, tj. większą prędkość, terminowość, wydajność i łatwość wykonywania zabiegów agrotechnicznych; większą elastyczność godzin pracy oraz większe bezpieczeństwo pracy, jak również ograniczenie strat środków produkcji do środowiska. Edukacja z zakresu rolnictwa precyzyjnego, znacznie rozszerza możliwości jego wykorzystania i powinna obejmować: specjalistów od sprzedaży, wsparcie techniczne, operatorów sprzętu oraz agronomów. Wdrażanie rolnictwa precyzyjnego powinno uwzględniać specyfikę naszego rolnictwa, tak aby korzyści z niego mogły czerpać nie tylko duże gospodarstwa, ale również bardzo liczne ̶ małe i średnie ̶  mówił podczas swojego wystąpienia „Rolnictwo precyzyjne ̶ gdzie szukać korzyści?” dr hab. Stanisław Samborski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  Jak uczyć rolnictwa precyzyjnego?

  Grzegorz Czerwiak, Manager ds. Produktu w firmie Kubota (Deutschland) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce przedstawił rozwiązania rolnictwa precyzyjnego Kubota i pokazał, jak można zastosować je w nauczaniu większych grup uczniów w szkołach rolniczych. Uczestnicy konferencji podczas warsztatów mieli okazję przetestować zewnętrzne sterowanie funkcjami ciągnika rolniczego, czy poznać technologię Isobus, która umożliwia kompatybilność zaawansowanych ciągników rolniczych z maszynami towarzyszącymi

  Uczestnicy panelu dyskusyjnego „Zapóźnienia i współczesne wyzwania stojące przed edukacją, w świetle dynamicznie rozwijającej się technologii rolnej”, wśród nich naukowcy, dydaktycy ze szkół rolniczych oraz rolnicy, dyskutowali nad stanem agro-edukacji Zdaniem organizatorów edukacja oparta na innowacyjnych rozwiązaniach technicznych
  i informatycznych, stanowi niezbędną inwestycję w przyszłość. Wdrażanie standardów rolnictwa precyzyjnego pozwoli zwiększać efektywność i konkurencyjność rodzimych gospodarstw. Współczesne gospodarstwa już dziś w wielu aspektach są uzależnione od technologii. Czy szkolnictwo sprosta tym wyzwaniom? Na czym dzisiaj szkoli się młodzież? Jak posiadane rozwiązania przez placówki edukacyjno-oświatowe odnoszą się do współczesnych wyzwań? Brak podstawy programowej, wyspecjalizowanej oferty, konieczność zdobywania wiedzy na własną rękę – to jedne z wielu problemów, na które napotyka kadra, obok kwestii pozyskiwania środków.

  Stwarzanie możliwości

  Krzysztof Świerk, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych i Centrum Kształcenia Praktycznego
  w Kaczkach Średnich podzielił się wiedzą i doświadczeniem przy pozyskiwaniu środków na wprowadzanie innowacji placówek edukacyjnych.

  ̶  Celem pozyskania środków i uruchomienia pracowni dedykowanej rolnictwu precyzyjnemu w Zespole Szkół Rolniczych było lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy, na który wchodzą absolwenci tej placówki. Niezależnie od tego, czy podejmują oni pracę w gospodarstwach, czy w agro-biznesie, wiedza uzyskana
  w procesie edukacji ma kluczowe znaczenie – mówił Krzysztof Świerk.

  Tylko ścisła współpraca dydaktyków, agrobiznesu i samorządów pozwoli pozyskiwać konieczne do tego środki. Konieczna jest taka modernizacja szkolnictwa branżowego, by odpowiadało ono na potrzeby współczesnych rolników i wymagania globalnego rynku.

  Informacja prasowa Kubota