Kto jest właścicielem nauki?

  "Gdyby ludzie rozmawiali tylko o tym, co rozumieją, zapadłaby nad światem wielka cisza" – miał powiedzieć Albert Einstein. Tym cytatem rozpoczęła się debata ekspercka pt. "Kto jest właścicielem nauki?", zorganizowana w siedzibie firmy Bayer w piątek 13 grudnia br.

  Eksperci, reprezentujący szeroko pojęte nauki o życiu, doszli do wielu wniosków. Każdy z nas, niezależnie od poziomu wykształcenia i kompetencji społecznych, ma prawo korzystać z osiągnięć nauki. Każdy ma również prawo zadawać pytania i starać się zrozumieć naukę, a szans na poznanie jej fascynujących stron jest dziś wiele. Zarówno świat nauki, jak i odpowiedzialny biznes powinien ułatwiać tę edukację.

  Każdy ma prawo do lepszego życia dzięki nauce

  Kto jest właścicielem nauki? to pytanie postawione przewrotnie, zważywszy na wielość znaczeń pojęcia nauki. Nauka jest jednym z rodzajów wiedzy ludzkiej, a więc to ludzie, społeczeństwo jest jej właścicielem – mówił prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka z Katedry Biotechnologii Medycznej Politechniki Warszawskiej. W innych kulturach europejskich pojęcie „science” oznacza wiedzę poddaną ustalonym wymaganiom treściowym i metodologicznym, ale niekoniecznie przeznaczoną do nauczania. Natomiast w polskiej kulturze pojęcie „nauki” obejmuje zarówno wiedzę, jak i kształcenie, co może prowadzić do wątpliwości co do tego kto jest właścicielem nauki.

  Jestem empirycznym naukowcem i bardzo odpowiada mi podejście, definiujące naukę jako niezależny od postaw badacza sposób powiększania zasobu wiedzy o otaczającej rzeczywistości – dodaje prof. Brzózka. Nauka może, ale nie musi, mieć praktyczne zastosowanie, niemniej w medycynie ta praktyczna strona jest pożądana – jako służąca dobru pacjentów i poprawie stanu zdrowia społeczeństw.

  Do wykorzystania innowacji w codziennym życiu nawiązał Markus Baltzer, Prezes Bayer Sp. z o. o.: Misja Bayer to „Science for a better life”, realizujemy ją przez udostępnianie osiągnięć naukowych i innowacji na rzecz lepszego życia. Prowadzimy i wspieramy badania naukowe w obszarze zdrowia i zrównoważonego rolnictwa, a inwestycje Bayer w badania i rozwój wynoszą dziś 5,2 mld euro. Wspólnie z naszymi interesariuszami – klientami, pracownikami, partnerami ze świata nauki – odpowiadamy na wyzwania cywilizacyjne, takie jak rosnąca populacja, zwiększająca się długość życia czy wyzwania klimatyczne i środowiskowe. Nasza wizja jest jasna: zdrowie i żywność dla wszystkich – dodaje Markus Baltzer.

  Edukacja: kluczowa dla docenienia nauki

  Uczestnicy debaty zgodnie potwierdzili ogromne znaczenie edukacji i ukazywania fascynującej strony nauki już od najmłodszych lat. Pomaga to zrozumieć znaczenie innowacji i rozwoju, nauczyć się odwagi w myśleniu, a być może w przyszłości – związać z nią zawodowe losy. Jako przykład przytoczono Centrum Nauki Baylab, którego pomysłodawcą był Bayer, a patronem – Politechnika Warszawska. Dzięki formule atrakcyjnych, wypełnionych doświadczeniami, praktycznych zajęć Baylab stał się miejscem budzenia w dzieciach pasji do nauk o życiu.

  Baylab, stworzony w 2012 roku, wchodzi w 8. rok istnienia. W programie są zajęcia z 13 obszarów nauk o życiu – dotychczas wzięło w nich udział 300 000 małych i dorosłych uczestników: zarówno w siedzibie Centrum, jak również na jego mobilnych stanowiskach podczas festiwali i pikników edukacyjnych w Polsce i pięciu innych państwach.

  informacja prasowa firmy Bayer