Nowości od INTERMAG na nowy sezon

  W nadchodzącym sezonie w ofercie preparatów mikrobiologicznych INTERMAG pojawią się cztery nowości. BACTIM RADINET – adresowany do producentów warzyw uprawianych z rozsady, BACTIM VECTOR – polecany szkółkarzom produkującym drzewka owocowe, BACTIM VECTOR Blue – adresowany do producentów sadzonek borówki wysokiej oraz PRORADIX – nowość dla producentów ziemniaków w uprawie konwencjonalnej i ekologicznej.

  W sezonie 2020 INTERMAG ma przyjemność kontynuować wprowadzanie na polski rynek bardzo ciekawego rozwiązania przeznaczonego do podlewania rozsad wszystkich roślin mikoryzujących – BACTIM RADINET. Biopreparat jest przeznaczony do inokulacji systemu korzeniowego roślin już na etapie produkcji rozsady. Taki zabieg ma ogromne znaczenie dla jakości rozsady, zwykle substraty używane do produkcji siewek czy pikówki są wolne od mikroorganizmów, w tym pożytecznych mikroorganizmów glebowych, a rozsada często trafia na pola lub do tuneli, gdzie licznie występują patogeny glebowe. Zabieg szczepienia systemu korzeniowego siewek, już na etapie produkcji rozsady ma, więc sens i w wielu gospodarstwach jest praktykowany. BACTIM RADINET zawiera konsorcjum grzybów mikoryzowych, bakterii i grzybów ryzosferowych oraz promieniowców silnie stymulujących wzrost i rozwój roślin oraz zwiększających bioróżnorodność substratów oraz gleby.

  Kolejna nowość, która na dobre zagości na rynku w sezonie 2020 – BACTIM VECTOR, przeznaczona jest dla szkółkarzy. Biopreparat szczególnie polecany do mikoryzacji systemu korzeniowego podkładek oraz ograniczania szkodliwości guzowatości korzeni, na podkładkach drzew owocowych. Biopreparat dostarczany jest do Odbiorców w postaci dwupaku, zawierającego komponent A i B:

  skład biopreparatu zawartość mikroorganizmów
  komponent A Glomus sp. minimum: 48%
  komponent B Rhizobium sp. minimum: 109 jtk/ml

   

  Mikroorganizmy zawarte w preparacie mają wielokierunkowe działanie na rośliny oraz glebę.
  Bakterie z rodzaju Rhizobium:
  • wypieranie patogenicznych mikroorganizmów z ryzosfery roślin
  • tworzenie biofilmu na systemie korzeniowym podkładek
  • konkurencja o miejsce i pokarm z mikroorganizmami patogenicznymi
  • bezpośrednia interakcja z bakteriami chorobotwórczymi
  Grzyby mikoryzowe:
  • poprawa zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe oraz wodę
  • indukcja mechanizmów odporności
  • poprawa właściwości fizyko-chemicznych gleby
  • zwiększenie bioróżnorodności gleby

  BACTIM VECTOR Blue przeznaczony jest dla producentów sadzonek borówki wysokiej. Preparat służy do poprawy składu i sanityzacji mikrobiomu: ryzosfery korzeni sadzonek borówki wysokiej i fylosfery pędów sadzonek borówki wysokiej. Preparat ogranicza szkodliwośc guzowatości na roślinach borówki.

  Na stałe do praktyki ochrony ziemniaka weszło zaprawianie bulw sadzeniaków w czasie sadzenia, przy użyciu odpowiednio dobranych zapraw, które zależnie od substancji aktywnych chronią uprawę przed rizoktoniozą czy rizoktoniozą i szkodnikami. Do segmentu zapraw do sadzeniaków zalicza się kolejna nowość w palecie INTERMAG – biofungicyd PRORADIX.
  W biofungicydzie PRORADIX składnikiem aktywnym są bakterie z rodzaju Pseudomonas, wyizolowane z gleby na początku XXI wieku, w Niemczech. Jak wspomniano, PRORADIX przeznaczony jest do ochrony ziemniaka przed rizoktoniozą.
  Preparat może być zastosowany w formie opryskiwania sadzeniaków:
  • w czasie sadzenia bulw – przy użyciu zaprawiarek montowanych na sadzarkach
  o maksymalna, zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/1 ha
  • przed ich sadzeniem – na stołach rolkowych przy użyciu opryskiwaczy ULV
  o maksymalna, zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 g/100 kg bulw
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1, maksymalna norma sadzenia bulw – 3 t/ha.
  Mamy nadzieję, że nasze nowości zyskają uznanie u Producentów warzyw, ziemniaków oraz szkółkarzy i na stałe zagoszczą w gospodarstwach, jako narzędzia wspomagające lub chroniące uprawy przed chorobami.

  informacja prasowa Intermag