MPS Sad

Cena: 12.00 zł
W numerze m.in.: praktyczne rozwiązania, choroby fizjologiczne jabłek, ochrona jabłek i gruszek przed chorobami biotycznymi

AGROTECHNIKA
Kryteria oceny owoców śliwy – Prof. dr hab. Zygmunt S. Grzyb

Dla producentów czereśni (cz. I) – Anita Łukawska

Produkcja owoców wysokiej jakości – Katarzyna Kupczak

Na Lubelszczyźnie – Anita Łukawska

Praktyczne rozwiązania – Dorota Łabanowska-Bury

MECHANIZACJA
Coraz częściej w gospodarstwach sadowniczych – Monika Strużyk

NAWOŻENIE
Po zbiorze owoców – Marcin Oleszczak

PRZECHOWYWANIE
Choroby fizjologiczne jabłek (cz. I) – Prof. dr hab. Kazimierz Tomala

Jakość, technologie,nowości (cz. II) – Dorota Łabanowska-Bury

OCHRONA
Ochrona jabłek i gruszek przed chorobami biotycznymi – Dr Hanna Bryk

Uzupełnienie zaleceń ochrony – Katarzyna Kupczak

EKONOMIA
Nieprzeznaczone do sprzedaży – Monika Strużyk

Dostępne cały rok – Dorota Łabanowska-Bury

W nowym terminie – Anita Łukawska

Szanse i zagrożenia – rynek jabłek (cz. II) – Katarzyna Rosińska

Współpraca z kupcem z sieci – Ewelina Słowińska

Sposób postrzegania jakości – Anita Łukawska

Objęte zakazem – Monika Strużyk

Prognozy, dane, szacunki… – Monika Strużyk

Wrażenia z kongresu Prognosfruit 2014 – Prof. dr hab. Eberhard Makosz

Czy będzie można reklamować cydr? – Katarzyna Rosińska

Europejskie jabłka dwukolorowe – Monika Strużyk

Programy promocyjne i/lub informacyjne – Monika Strużyk

Poprzedni artykułHasło Ogrodnicze
Następny artykułInformator Sadowniczy