55 lat Sesji Naukowych Instytutu Ochrony Roślin

Fot. 1. Centrum Kongresowe IOR–PIB w Poznaniu
W 2015 roku mija 55 lat od zorganizowania przez prof. dr hab. Władysława Węgorka, twórcę i wieloletniego dyrektora Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, seminarium naukowego z okazji 10. rocznicy działalności Instytutu. Przyjmuje się, że był to początek wydarzenia, które od pewnego czasu określa się mianem Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin. 
Początek był skromny – we wspomnianym seminarium uczestniczyli przedstawiciele zaledwie 3 jednostek naukowych i wygłoszono 18 referatów. Jednakże to seminarium uświadomiło Profesorowi Węgorkowi celowość organizowania corocznych spotkań naukowców i praktyków zajmujących się problematyką ochrony roślin. I tak dzieje się już od 55 lat – każdego roku na początku lutego, odbywa się Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Wyjątkiem był rok 1982, kiedy to bardzo restrykcyjne przepisy, wprowadzonego przez ówczesne władze państwowe, stanu wojennego zakazywały organizowania zgromadzeń i w ten sposób uniemożliwiły zorganizowanie Sesji. Tradycją jest, że każdorazowo Sesjom przewodniczy Dyrektor Instytutu. W latach 1961–1988 był to prof. dr hab. Władysław Węgorek, w latach 1989–2006 – prof. dr hab. Stefan Pruszyński, w latach 2007–2011 – prof. dr hab. Marek Mrówczyński, a od 2012 roku – prof. dr hab. Danuta Sosnowska.
Zainteresowanie obradami Sesji systematycznie wzrastało. W 1970 roku, w 10. Sesji Naukowej IOR uczestniczyli przedstawiciele 15 jednostek naukowych prezentując łącznie 35 referatów, a dwadzieścia lat później odnotowano udział naukowców z 38 placówek. Aktywnymi uczestnikami Sesji są naukowcy reprezentujący zarówno uczelnie wyższe, jak i instytuty badawcze oraz instytuty Polskiej Akademii Nauk, w sumie swoje wyniki badań systematycznie prezentuje kilkadziesiąt placówek naukowych. Począwszy od 1986 roku nieodłącznym elementem Sesji stała się prezentacja posterów, co znacznie zwiększyło możliwości czynnego uczestnictwa większej grupie naukowców, w tym także pracowników będących u progu swojej kariery zawodowej. Ta forma prezentacji wyników badań zyskała dużą popularność wśród uczestników Sesji, o czym świadczy fakt, że w 2009 roku, aż 494 autorów przygotowało łącznie 301 posterów. W 55-letniej historii Sesji przedstawiono łącznie ponad 2200 referatów i prawie 4000 posterów. Można więc powiedzieć, że Sesja Naukowa IOR stała się ogólnopolską konferencją ochrony roślin i na trwale wpisała się w kalendarz ważnych wydarzeń dla osób zajmujących się tą problematyką.
 
 
W programie tegorocznej Sesji, która rozpoczyna się już w czwartek 12 lutego, uwzględniono szeroki wachlarz zagadnień związanych z ochroną upraw przed chorobami, szkodnikami i chwastami, a także zagadnień dotyczących techniki ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności. Istotne miejsce w programie zajmuje ponadto problematyka integrowanej ochrony roślin i miejsce metody chemicznej w tym systemie, jak również zrównoważone rolnictwo i zachowanie bioróżnorodności.
Za: mat. IOR PIB
pg 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię