Medycyna roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Medycyna roślin to nowy kierunek inżynierskich studiów stacjonarnych, jaki zostanie otwarty od nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Studenci będą uczyć się m.in. jak leczyć rośliny. Nabór rozpoczyna się już w czerwcu.
 Studia na tym kierunku skierowane są do osób o zainteresowaniach przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem botaniki i ekologii. Według władz uczelni absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu biologii oraz ekologicznych aspektów występowania i rozwoju czynników chorobotwórczych roślin, a także zagrażających roślinom szkodników i chwastów.

„Absolwent medycyny roślin będzie umiał rozpoznać zagrożenia oraz podejmować optymalne działania w celu ich zwalczania. Uzyskana na studiach wiedza pozwoli na skuteczne i bezpieczne dla środowiska oraz ekonomicznie uzasadnione działania w celu ograniczenia czynników szkodliwych, a także podejmowanie działań profilaktycznych z uwzględnieniem różnych form monitoringu i systemów wspomagania decyzji” – mówiłarzecznik prasowy uczelni Małgorzata Wanke-Jakubowska.

Dodała, że studenci medycyny roślin zdobędą też w toku studiów świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za skutki wdrażanej metody dla społeczeństwa i środowiska naturalnego. Jest to – podobnie jak medycyna, farmacja czy weterynaria – kierunek społecznego zaufania.

Podczas praktyk zawodowych studenci będą asystentami osób zajmujących się diagnozowaniem chorób i szkodników roślin zarówno w ogrodach botanicznych i arboretach, jak i w gospodarstwach rolnych, firmach nasiennych, hodowlanych oraz zajmujących się dystrybucją pestycydów i nawozów, a także centrach i supermarketach ogrodniczych.

„Absolwenci medycyny roślin będą przygotowani do podjęcia samodzielnej pracy w służbach fitosanitarnych, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, kontroli celnej, organach rządowych i samorządowych, w służbach doradczych pracujących na rzecz rolnictwa, gospodarki żywnościowej, ochrony środowiska i pielęgnacji roślin na terenach zurbanizowanych. Będą mieli także wiedzę i kompetencje do podjęcia własnej działalności gospodarczej oraz prowadzenia szkoleń z zakresu integrowanej ochrony roślin” – wyjaśniła rzeczniczka.
Uniwersytet Przyrodniczy oferuje w tym roku 23 kierunki studiów stacjonarnych, w tym najnowszy – medycyna roślin.
Za: PAP – Nauka w Polsce
pg

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię