15 lat Programu Stypendiów Pomostowych

Fot. KOWR
5 grudnia w Warszawie odbyła się inauguracja XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych oraz podsumowanie dotychczasowych edycji.

Łącznie we wszystkich edycjach Programu – zakończonych i tej rozpoczętej – ponad 21,7 tys. studentów otrzymało stypendia na I rok i na dalsze lata studiów, w tym 15,5 tys. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Blisko 8,3 tys. stypendystów I roku to maturzyści pochodzący z rodzin byłych pracowników PPGR. Od początku trwania Programu jego Fundatorzy przeznaczyli na stypendia pomostowe ponad 103 mln zł.  W roku akademickim 2017/2018 stypendia otrzyma ponad 1100 studentów i doktorantów, pochodzących z małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczęli studia dzienne.

Program Stypendiów Pomostowych istnieje od 2002 roku. Powstał on w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim była wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Administratorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi, która w imieniu partnerów i organizacji współpracujących, zarządza programem. Program jest realizowany przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, następcy prawnego Agencji Nieruchomości Rolnych, która w pierwszych trzech latach sfinansowała stypendia 2 tys. studentów, natomiast od 2005 roku ze względów ustawowych nie finansuje już stypendiów, a udziela wsparcia organizacyjnego w fazie pozyskiwania kandydatów do Programu, przyjmuje od nich wnioski a następnie przesyła je do Fundacji w Łodzi.

Program ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów wyższych poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok, a najlepszym studentom oferuje wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. Tegoroczni maturzyści otrzymają wsparcie finansowe w formie stypendium w wysokości 5000 zł. Stypendium wypłacane jest w 10 miesięcznych ratach po 500 zł (od października do lipca).

O stypendia mogli ubiegać się maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok dziennych studiów w uczelniach publicznych, osiągnęli bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, pochodzą z niezamożnych rodzin, mieszkają na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców a ponadto spełniają jeden z poniższych warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej, są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej lub państwowego domu dziecka, mają rekomendację lokalnej NGO.

Inauguracja 15 edycji Programu Stypendiów Pomostowych była okazją do podziękowania tym, którzy aktywnie w nim uczestniczą. Stąd fundatorzy, partnerzy programu, instytucje współpracujące  i organizacje wspierające otrzymały pamiątkowe statuetki.

Źródło: KOWR

Related Posts

None found

Poprzedni artykułMałe zapasy jabłek w Szwajcarii
Następny artykułNowe odmiany jagody kamczackiej z francuskiej szkółki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.