Opinia BBC – Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Polska - Unia Europejska -
Business Centre Club popiera zmiany proponowane w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zdaniem BCC, wpłyną one pozytywnie na skalę i sposób wykorzystania środków z dotacji Unii Europejskiej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

Opinia dotyczy: rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projektowane w rozporządzeniu zmiany mają trojaki charakter:

1. Rozszerzają zakres podmiotowy beneficjentów, którzy skorzystać mogą ze wsparcia przyznawanego w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” o osoby wyłączane dotychczas z tej pomocy.

2. Upraszczają procedury uzyskania wsparcia poprzez eliminację dwukrotnego załączania dokumentacji opisującej działania będące przedmiotem udzielanej pomocy.

3. Porządkują szereg zapisów rozporządzenia bardziej szczegółowo doprecyzowując sposób opisywania beneficjentów wsparcia, warunków stosowanych sankcji, terminy powiadamiania  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zmianach planu biznesowego objętego  dofinansowaniem, a także postępowanie beneficjentów oraz ARiMR w okresie przejściowym.

Źródło: Informacje prasowe – Business Centre Club.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię