Posłowie o zwrocie akcyzy rolnikom

Posłowie wszystkich klubów opowiedzieli się za skierowaniem do dalszych prac w komisjach sejmowych projektu noweli ustawy dotyczącej zwrotu producentom rolnym akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Zmiany mają dostosować polskie przepisy do unijnych.

Wojciech Saługa (PO) powiedział, że nowela dostosowuje obecną ustawę do rozporządzenia Komisji Europejskiej z 2012 r. – W styczniu 2012 r. wyszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadzające nowe oznaczenia CN (unijne kodowe oznaczenia – PAP) oleju napędowego, stąd ta nowela, aby dostosować (obecną) ustawę do tych nowych oznaczeń. Ponadto, aby zabezpieczyć się na przyszłe ewentualne zmiany kodów – powiedział. Dodał, że jego klub jest za skierowaniem projektu noweli do dalszych prac w komisjach sejmowych.
 
Za dalszymi pracami nad projektem opowiedział się też Henryk Kowalczyk (PiS). – Sama ustawa jeszcze z 2006 r. spowodowała zmniejszenie kosztów produkcji rolnej, a szczególnie zmniejszenie kosztów paliwa – wskazał. Dodał, że projekt noweli zasługuje na uwagę, ale ma jednak pewne wątpliwości do niektórych punktów noweli. Chodzi m.in. o ten dotyczący braku możliwości zwrotu akcyzy dla tych producentów rolnych, którzy są w trudnej sytuacji.
 
Piotr Walkowski (PSL) powiedział, że nowela wychodzi na przeciw gminom i rolnikom. Wśród proponowanych zmian wymienił m.in. uproszczenie i zmniejszenie kosztów obsługi systemu zwrotów. Chodzi o brak konieczności przedstawiania potwierdzenia autentyczności kserokopii faktur zakupu paliwa. Stwierdził też, że rolnicy byliby bardziej zadowoleni, gdyby zmiany w przepisach dotyczyły także zwiększenia środków na zwrot podatku akcyzowego. – Klub PSL jest za skierowaniem projektu do dalszych prac – poinformował.
 
Romuald Ajchler (SLD) stwierdził, że jego klub jest z reguły za takimi zmianami w prawie, które dostosowują nasze przepisy do unijnych. – To prawo musi być spójne – powiedział. Zaznaczył jednak, że ma pewne zastrzeżenia do niektórych proponowanych zmian. – Do tych przepisów, które określają, komu nie przysługuje zwrot akcyzy (…). Tego typu kwestie będą wymagały wyjaśnienia podczas posiedzenia sejmowej komisji – wskazał.
 
Za skierowaniem projektu do dalszych prac był też Jacek Bogucki z Solidarnej Polski. – Ten projekt nie wprowadza zasadniczych zmian w ustawie, tych najbardziej oczekiwanych na wsi, ale jestem przekonany, że będzie punktem wyjścia do dyskusji, do prac nad tym, abyśmy uchwalili prawo, które polskim rolnikom odda sprawiedliwie to, co państwo niesprawiedliwie im zabiera w postaci nadmiernie pobieranych podatków – powiedział.
 
Adam Rybakowski z Ruchu Palikota powiedział, że “niewątpliwą największą zaletą projektu jest wprowadzenie zmian w administracji (…), rolnik będzie zobowiązany złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z dołączonymi fakturami lub ich kopiami, które nie będą wymagały potwierdzenia zgodności z oryginałem (…) Ta zmiana oszczędzi ich czas oraz pieniądze” – powiedział. Dodał, że jego klub jest za dalszymi pracami nad projektem noweli.
 
Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu noweli, zmiana ustawy z marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ma na celu wprowadzenie przepisu umożliwiającego zwrot podatku akcyzowego w przypadku zmian oznaczeń kodów CN oleju napędowego, a także biopaliw. Zmiany takich kodów nastąpiły w 2012 r., kiedy w życie weszło rozporządzenia Komisji Europejskiej.
 
W noweli przewidziano też, że zwrot akcyzy nie przysługuje producentowi rolnemu będącemu spółką z.o.o., jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot akcyzy; a także bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia jej upadłości.

Źródło:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię