Zasady cięcia gruszy i czereśni

W dniach 17-18 marca odbyło się Sadownicze Przedwiośnie w Małej Wsi k. Belska Dużego zorganizowane przez firmę Agrosimex (czyt. więcej „Sadownicze przedwiośnie: pierwsze zabiegi kluczem do sukcesu”). W deszczową sobotę 18 marca Bart Liesenborghs, doradca belgijski z Lieverfruit bvba w sadzie Pawła Woźniaka w Belsku Małym omówił zasady cięcia gruszy i czereśni.
 
Cięcie ‘Konferencji’
Jak poinformował B. Liesenborghs grusze w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy mają mało pąków kwiatowych (fot. 3), co sugeruje, że plony będą w tym roku niższe niż w poprzednim. Oglądając pąki na gruszach w sadzie Pawła Woźniaka stwierdził, że w Polsce w pierwszej połowie lata panowały optymalne warunki na ich zawiązanie się, jednak w drugiej połowie upały uniemożliwiły ich prawidłowy rozwój, co dodatkowo potęgowało opadanie liści z drzew. Podobna sytuacja jest w Hiszpanii i we Włoszech. W Belgii natomiast sadownicy mają coraz więcej problemów z miodówką gruszową, którą z racji areału uprawy gruszy i klimatu trudno jest zwalczać i ona wpływa na reedukację plonu.

 Fot. 1. Bart Liesenborghs, doradca belgijski z Lieverfruit bvba


Fot. 2. Paweł Woźniak omawia odmiany rosnące w sadzie


Fot. 3. Pąk kwiatowy na ‘Konferencji’
 

W bieżącym sezonie grusze należy ciąć tak jak jabłonie – wycinać całe gałęzie i nie skracać pędów (fot. 4). Dobrze jest co roku wyciąć kilka starych gałęzi na czop o długości 10-15 cm, gdyż zapewni to wyrastanie nowych, silnych pędów, które obłożą się pąkami kwiatowymi i będą owocować (fot. 5).
 

Fot. 4. Pędy w koronie ‘Konferencji’ należy wycinać na czop


Fot. 5. Z czopów wyrastają pędy poziome, które okładają się pąkami kwiatowymi i owocują
 

W tym roku doradca zalecał przeprowadzić na gruszach odmiany ‘Konferencja’ silne cięcie w górnej partii drzew (fot. 6), a dołem tylko wykonać cięcie kosmetyczne, aby nie zredukować pąków kwiatowych, których i tak jest mało. Pędy jednoroczne, na których nie ma pąków kwiatowych należy usuwać w całości. Cięcie drzew tej odmiany można porównać do cięcia ‘Jonagoldów’, które polega na zostawieniu dłuższych pędów i gałęzi, co sprawia, że drzewa nie są tak wrażliwe na wysoką temperaturę latem. Cięcie na „klik” w gruszach, tak jak na jabłoniach prowadzi się w obrębie pędu przedłużającego przewodnik oraz w obrębie gałęzi pierwszego piętra korony (fot. 7). Nie należy w ogóle skracać pędów w środkowej części korony, tylko je wycinać.


Fot. 6. W obrębie górnej partii korony drzewa trzeba silnie przyciąć


Fot. 7. „Klik” w obrębie pierwszego piętra korony gruszy
 

Im wcześniej są wiosną podcinane korzenie u gruszy, tym później następuje wtórny wzrost drzew. Jest to korzystne z punktu widzenia zakładania pąków kwiatowych oraz ochrony przed miodówką gruszową. Decydując się na podcinanie korzeni pamiętać należy, że wiosną nawet należy pobudzać drzewa do wzrostu, a nie hamować, aby nastąpiło właściwe zawiązanie owoców. Dlatego trzeba drzewa nawozić szybko działającym azotem.

[NEW_PAGE]

Cięcie czereśni
90% cięcia na drzewach czereśni należy wykonać po zbiorach owoców. Wiosną można przeprowadzić korektę małym sekatorem i tylko wówczas, gdy jest za dużo pąków kwiatowych. W przypadku odmian ‘Korvik’, ‘Karina’, ‘Grace Star’ obowiązują te same zasady prowadzenia i cięcia drzew. Cięcie polega na usuwaniu silnych konkurentów dla przewodnika rosnących pod ostrym kątem, nie należy ich przyginać. Pędy nie mają tendencji do ogałacania się, co roku zawiązuje się na nich wiele pąków kwiatowych i co roku jest na nich owocowanie. Dlatego prowadzenie tych odmian jest raczej proste.
 
‘Lappins’ jest odmianą kanadyjską jak ‘Samba’, ‘Staccato’, ‘Skeena’, ‘Sweetheart’. Jest to odmiana produktywna. Dla dobrego plonowania musi mieć pędy wzniesione (fot. 8), wówczas owoce będą miały zadowalające rozmiary, ponieważ same się przerzedzą. Po 5-6 latach takie wzniesione pędy wycina się w całości. W pierwszych latach po posadzeniu, szczególnie w górnej części korony pędy powinny być wyrywane, aby przewodnik się nie ogołocił. Na drzewach odmiany ‘Lappins’ należy tylko wyciąć pędy konkurujące na gałęziach, aby się nie ogałacały. Co roku usuwać jedna gałąź starszą niż 5 lat.


Fot. 8. Wzniesione pędy na czereśni odmiany ‘Lapins’ gwarantują dobre plonowanie
 

Drzewa odmiany ‘Summit’ należy prowadzić inaczej, ponieważ jest to odmian o silnej dominacji wierzchołkowej i tendencji do ogałacania się pędów. Z uwagi na charakter wzrostu na jej drzewach obserwowany jest silny opad zawiązków. W przypadku tej odmiany sprawdza się odginanie gałęzi (fot. 9), które zagwarantuje zmniejszenie presji przewodzenia soków czego efektem będzie mniejszy opad owoców. W następnym roku po odgięciu gałęzi wyrosną jednoroczne pionowe pędy. W kolejnym rozgałęzi się. W trzecim roku należy usunąć je na czop (fot. 10), aby nie pojawiała się dominacja wierzchołkowa, która spowoduje opadanie zawiązków. Cięcie tej odmiany można porównać do cięcia gruszy odmiany ‘Konferencja’. Gdy ruszą soki pędy na ‘Summicie’ należy wygiąć lekko je skręcając. Odginaniu należy poddać pędy dwuletnie.


Fot. 9. Dwuletnie pędy na odmianie ‘Summit’ trzeba odgiąć, aby wyrosły na nich pędy owoconośne


Fot. 10. Po dwóch latach pędy te trzeba wyciąć na czop 
 

W przypadku odmiany ‘Samba’ obowiązują takie same zasady cięcia jak odmiany ‘Summit’. Odmiana ta nie wydaje łatwo nowych przyrostów, więc należy skracać końcówki pędów, aby wypuściły nowe pionowe przyrosty. B. Liesenborghs poinformował, że podczas wyboru odmiany do posadzenia w sadzie należy poznać jej pochodzenie, aby wiedzieć jak z nią postępować podczas cięcia i formowania. 
 

‘Kordia’ i ‘Regina’ to odmiany obcopylne tworzące bukiety majowe (fot. 11), które są pożądane w koronie. ‘Kordia’ trudno tworzy poziome pędy. Z bukietów majowych raczej nie wyrosną pędy, jeżeli się ich nie pobudzi przez wyrwanie położonych wyżej po zbiorze owoców. Na drzewach odmian obcopylnych nie należy skracać pędów w obrębie jednorocznego drewna. U tej odmiany gałęzie powinny same opuszczać się pod ciężarem owoców. Gdy gałąź wyrasta pod złym kątem lub jest zbyt nisko, należy ją usunąć po zbiorach i zawsze na czop o odpowiedniej długości.


Fot. 11. Bukiety majowe są pożądane na czereśniach odmiany ‘Kordia’ i ‘Regina’
 
Tekst i zdjęcia Anita Łukawska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.