Strona główna Tagi Bioróżnorodność

bioróżnorodność

Bioróżnorodność gleb

W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach 16 października br. odbyła się konferencja naukowa w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”.

20 maja po raz pierwszy będzie Światowym Dniem Pszczół

20 maja po raz pierwszy obchodzić będziemy Światowy Dzień Pszczół ustanowiony przez ONZ. Jest to inicjatywa Słowenii, która w ten sposób chciała podkreślić znaczenie pszczół dla pozyskiwania żywności. Z tej okazji ukazał się pierwszy w Polsce raport „Biznes na rzecz bioróżnorodności”. Z raportu wynika, że jednym z kluczowych dla bioróżnorodności problemów jest malejąca populacja wielu gatunków owadów zapylających – przede wszystkim pszczół.

5 kroków do zachowania bioróżnorodności

Cyklicznie przeprowadzane przez Unię Europejską badania Eurobarometru wskazują, że poziom wiedzy odnośnie bioróżnorodności pozostaje w Polsce na dość niskim poziomie. W 2013 roku aż 46% Polaków deklarowało, że nigdy nie zetknęło się z terminem bioróżnorodność (przy średniej europejskiej 26%). Ponadto ponad 20% respondentów z Polski nie prowadzi samodzielnie działań mających chronić różnorodność biologiczną, ponieważ nie wie jak konkretnie może pomóc. Wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności.

Problematyka genetycznej bioróżnorodności

W dniach 27-29 października w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach naukowcy z nawet tych najbardziej odległych części świata spotkali się na konferencji naukowej nad zastosowaniem zasobów genowych roślin sadowniczych dla poprawy jakości owoców (oryginalny tytuł konferencji "Using Genetic Biodiversity to Increase the Quality of Organically Grown Fruits”).

Małopolska pokusa powrotu do natury

Krakowska botanik Donata Suder, doktorantka Instytutu Botaniki UJ, odkryła w małopolskich grodziskach, ruinach zamków oraz miejscach niegdyś zasiedlonych w dolinach Raby, Dunajca i Wisłoki dziewięć gatunków z licznej w średniowieczu grupy roślin uprawnych, dzisiaj rzadkich lub wręcz zagrożonych wyginięciem.