Free Porn
Strona główna Tagi Eug

eug

Kraje EFTA i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej tworzą strefę wolnego handlu

5 marca w Moskwie zebrała się rada Euroazjatyckiej Unii Celnej  tworzonej przez Rosję, Kazachstan i Białoruś. Zadecydowano, że w maju bieżącego roku zostanie przez państwa członkowskie podpisana umowa o utworzeniu Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (Евразийское экономическое сообщество).