Strona główna Tagi Grupa wyszehradzka

grupa wyszehradzka

Ministrowie GV4+ o reformie WPR

19 czerwca odbyła się wideokonferencja ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej poszerzonej o Bułgarię, Rumunię, Słowenię i Chorwację (GV4+). Spotkanie zorganizowane zostało przez Republikę Czeską, która przewodniczy aktualnie pracom Grupy.

W Budapeszcie o przyszłości WPR

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel uczestniczył w czwartek 25 stycznia w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej, które odbywało się w stolicy Węgier. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim ubiegłorocznej propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020.

Obrady Grupy Wyszehradzkiej +3

W Auli Kryształowej SGGW w Warszawie odbyło się 26 października spotkanie ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej – Czech, Polski, Słowacji, Węgier oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii.

Spotkanie ministrów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej

Spotkanie zorganizowane zostało 19 maja w Bratysławie przez ministra rolnictwa Słowacji, sprawującej obecnie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej i poświęcone było trzem tematom: poprawie pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, uproszczeniu Wspólnej Polityki Rolnej oraz porozumieniu o lasach w Europie w ramach procesu FOREST EUROPE. Omawiając temat pozycji poszczególnych uczestników łańcucha dostaw żywności, wszystkie delegacje były zgodne co do faktu, że należy wzmocnić pozycję przetargową producentów rolnych i przeciwdziałać nieuczciwym praktykom handlowym, które obecne są we wszystkich państwach członkowskich UE biorących udział w spotkaniu. Ministrowie zgodzili się, że konieczne jest podjęcie określonych działań na poziomie UE poprzez zdefiniowanie i zakazanie najbardziej typowych, nieuczciwych praktyk handlowych.