Obrady Grupy Wyszehradzkiej +3

W Auli Kryształowej SGGW w Warszawie odbyło się 26 października spotkanie ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej – Czech, Polski, Słowacji, Węgier oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii.
– Dzięki zaangażowaniu wszystkich stron i ekspertów mogliśmy uzgodnić ważne dokumenty. To spotkanie pokazało, że jest nadzieja na przyszłość, że poszerzona Grupa Wyszehradzka będzie miała większy udział w podejmowaniu decyzji na forum Unii Europejskiej – podkreślił po zakończeniu rozmów minister Krzysztof Jurgiel.
Podczas spotkania wymieniono opinie na temat śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych 2014-2020 w kontekście WPR i przyszłości tej polityki po 2020 roku. Odbyła się także wstępna dyskusja na temat propozycji uproszczeń WPR zawartych w rozporządzeniu  ,,Omnibus’’.
 
Na zakończenie obrad, w obecności dziennikarzy, ministrowie podpisali wspólną deklarację na rzecz silniejszego włączenia potencjału badawczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej (UE-13) w realizację projektów w ramach Programu Horyzont 2020 w obszarze rolnictwa, w tym biogospodarki.
 
Minister Gabriela Matečná stwierdziła, że w sprawie WPR niezbędne jest wspólne stanowisko i muszą być podejmowane takie działania, które przyczynią się do jej uproszczenia. – Bardzo istotne jest też, aby ziemia rolna służyła aktywnym rolnikom – dodała informując jednocześnie, że Słowacja opowiada się za tym, aby cena interwencyjna na rynku zbóż odpowiadała rzeczywistym kosztom produkcji.
 
– W kwestii sprzedaży ziemi rolnej powinniśmy być elastyczni, ale każde państwo powinno zapobiegać jej spekulacyjnym obrotem – podkreśliła słoweńska sekretarz stanu Tanja Striša. 
 
Natomiast węgierski minister rolnictwa Sándor Fazekas zwrócił uwagę na przegląd ram finansowych i stwierdził, że należy zapobiegać finansowaniu innych problemów unijnych ze środków skierowanych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej. Minister Fazekas podkreślił również dużą zgodność uczestników spotkania we wszystkich kwestiach objętych programem obrad.
 
Przedstawiciel Bułgarii, zastępca ministra Vassil Groudev  zaznaczył, że Wspólna Polityka Rolna musi być kontynuowana, musi być silna i posiadać odpowiednie środki finansowe, ale jednocześnie musi być uproszczona.
 
– Przyjęliśmy wspólną deklarację i doszliśmy do wspólnych wniosków – stwierdził gospodarz dzisiejszego spotkania minister Krzysztof Jurgiel. – Wszyscy uważamy, że niezbędna jest analiza i ocena w zakresie obrotu ziemią rolną w Unii Europejskiej – podkreślił polski minister, który poinformował również, że zapadła już decyzja o powołaniu specjalnej grupy roboczej państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii.
 
za: minrol.gov.pl
pg

Related Posts

None found

Poprzedni artykułO utrzymanie wieku emerytalnego dla rolników
Następny artykułPremier: jakiekolwiek decyzje w sprawie CETA, będą wymagały ratyfikacji

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.