Strona główna Tagi Gryzonie

gryzonie

Zapobieganie i zwalczanie nadmiernej populacji gryzoni polnych

W niektórych gminach zachodniej i południowo zachodniej części naszego kraju, podobnie jak w Niemczech, gryzonie spowodowały znaczne szkody w uprawach rolnych.

Zwierzęta w zimowym sadzie

Podczas śnieżnej i mroźnej zimy w sadzie mogą pojawić się dzikie zwierzęta, które stanowią duże zagrożenie dla drzew owocowych.

Ochrona sadów przed zwierzyną łowną i gryzoniami

Jesienią należy zaplanować ochronę sadów przed zwierzyną łowną i gryzoniami. W ostatnich latach szkody wyrządzone przez zwierzynę nasilają się, gdyż jej pogłowie szybko rośnie. Nie należy więc zostawiać sadu na zimę bez regularnych lustracji ewentualnych zagrożeń ze strony zwierzyny łownej oraz gryzoni.

Ciągnikowy dozownik do środków gryzoniobójczych

W sadach towarowych podstawową metodą zwalczania gryzoni jest rozkładanie jesienią zatrutych przynęt. W naszych warunkach klimatycznych najlepsze efekty uzyskuje się umieszczając przynęty bezpośrednio w norach tych szkodników lub w podziemnych korytarzach w pobliżu nor. Zatrute przynęty bezpośrednio do nor podaje się ręcznie lub przy użyciu ręcznych dozowników. Czynność ta jest bardzo pracochłonna, a przy znacznym nasileniu szkodników na dużych areałach może być niewykonalna.