Strona główna Tagi Lgd

lgd

Czas podsumowań

W unijnej perspektywie finansowej 2007-2013 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” osiągnęła niemało.  W ramach osi 4 LEADER poprzez Stowarzyszenie skupiające siedem małopolskich gmin (Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Laskowa, Lipnica Murowana, Łososina Dolna, a od 29.12.2014 również Korzenna) zrealizowano 159 projektów.

Na Śliwkowym Szlaku

4 marca 2013 r. w Bacówce „Biały Jeleń” w Iwkowej odbyło się uroczyste wręczenie umów dla sześciu Lokalnych Grup Działania z Małopolski wybranych w konkursie na „Wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach PROW na lata 2007- 2013”. 
 

Dwie Lokalne Grupy Działania w Łódzkiem otrzymały ok. 10 mln zł

Dwie Lokalne Grupy Działania (LGD) z województwa łódzkiego otrzymały w sumie prawie 10 mln zł na inwestycje realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W sumie od początku działania Programu do LGD w Łódzkiem trafiło 150 mln zł.

Miejscowości tematyczne w Małopolsce

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza do udziału w seminarium upowszechniającym, realizowanym w ramach projektu: „Miejscowości tematyczne w Małopolsce”, organizowanym przez Fundacje Biuro Inicjatyw Społecznych wraz z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP oraz Małopolską Siecią LGD, które odbędzie się 24 października 2012 r., w godz. 8:45–12:15 w Urzędzie Miasta w Brzesku.